شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر موسی نجفی

دکتر نجفی هم‌اکنون رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. ایشان کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دریافت نموده است.

بعضی از آثار ایشان عبارتند از:

  • انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ـ 1389 300 ص.
  • تمدن برتر ـ نظر «تمدن بیداری اسلامی و طرح عالم دینی ـ 1389 ـ چ اول ـ 238 ص و 1390 چ دوم ـ 239 ص
  • نظریه بیداری اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای (به 4 زبان فارسی- انگلیسی- فرانسه-‏عربی)، تهران، انتشارات نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول ، 1391.‏ ‎
  • نظریه جدید بیداری اسلامی، فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده تمدن غربی، اصفهان، آرما، 1392، 252 ص.

 

رزومه

Comments are closed.