شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی بهادری

معرفی اجمالی

دکتر علی بهادری حقوق را در گرایش حقوق عمومی دنبال کرده‌ است. وی از اساتید دانشگاه امام صادق (ع) است. دکتر بهادری همچنین در حوزه حقوق اداری، حقوق اساسی و… دارای تخصص و کلاس‌های درسی است. همکاری با شورای نگهبان و ریاست بسیج حقوق دانان کشور از سوابق ایشان می‌باشد.  بهادری تدوین کتاب حقوق جوانان در مکتب الهی را بر عهده داشته و علاوه بر این در تدوین کتب جوانان و مسائل سیاسی حقوقی و مرزشناسی تقنین و اجرا همکاری داشته‌ است.

 

معرفی تفصیلی

کتاب‌ها 

الف- تخصصي:

مشاركت در تدوين كتاب «جوانان و مسائل سياسي حقوقي»، چاپ معاونت پژوهشي سازمان ملي جوانان با همكاري مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادقعليه السلام

مشاركت در تدوين كتاب «مرزشناسي تقنين و اجرا»، چاپ معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري مرکز تحقيقات شوراي نگهبان

تدوين كتاب “حقوق جوانان در مكتب الهي”، انتشاات فقه، زمستان 1389.

ب- غير تخصصي:

تدوين كتاب “دانش و دانشگاه اسلامي و راهکارهاي وصول به آن”، انتشارات کعبه دل، قم، تابستان 1391.

“تخته‌هاي سفيد” مجموعه دست‌نويس‌ها؛ انتشارات ظفر (قم)؛ چاپ دوم: پاييز 1387.

مقالات 

مفهوم قوه مجريه

چاپ شده در مجله مدرس علوم انساني – پژوهش‌هاي حقوق تطبيقي، تابستان 1389

مسئوليت مدني دولت

چاپ شده در نشريه معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق عليه السلام، زمستان 1389

مفهوم استقلال قوا در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

چاپ شده در نشريه معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق عليه السلام، تابستان 1390

تأثيرشبكه سازمانهاي غير دولتي بر حق جوانان بر انتخاب شغل و بهره وري كاراجتماعي جوانان در ايران

چاپ شده در مجموعه مقالات همايش بين المللي حقوق جوانان در جامعه اسلامي

حقوق بشر در بحرين از منظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين

چاپ شده در مجموعه مقالات همايش بررسي ابعاد حقوقي سياسي جنايات در بحرين

نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام

چاپ شده در مجموعه مقالات پروژه بررسي ابعاد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

بررسي خصوصي سازي در ايران و الزامات اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي

چاپ شده در دوفصلنامه علمي- تخصصي جستارهاي حقوقي، انجمن علمي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادقعليه السلام

نظارت مجلس بر اجراي قوانين و امور جاري کشور

چاپ شده در مجموعه مقالات پروژه بررسي ابعاد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

مباني بومي و حقوقي سازمان‌هاي مردم نهاد

چاپ شده توسط معاونت پژوهشي سازمان ملي جوانان، بهار 1387.

 

اظهارنظرهای کارشناسی

پژوهش و اظهارنظر كارشناسي درزمينه تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و اصول حقوقي،مشاركت در پروژه‌هاي تحقيقاتي و همكاري در تدوين كتبدر مركز تحقيقات شوراي نگهبان

پژوهش و اظهار نظر كارشناسي در زمينه طرحها و لوايح در دست بررسي مجلس شوراي اسلامي شركت در پروژه هاي تحقيقاتي در گروه حقوق عمومي و بين‌الملل دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهايمجلس شوراي اسلاميو شركت در جلسات كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه نظرات كارشناسي

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *