شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدجواد جاوید

دکتر جاوید عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران است. ایشان کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) دریافت کرده است. وی همچنین دارای دکترای حقوق عمومی و دکترای جامعه‌شناسی می‌باشد.

 بعضی از آثار ایشان عبارتند از:

 

 

رزومه

Comments are closed.