شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمد روشن

دکتر روشن دارای تحصیلات خارج فقه و اصول و دکترای حقوق خصوصی است. ایشان هم اکنون رئیس دانشگاه سوره، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. تخصص ایشان در زمینه حقوق خانواده، حقوق کودک و حقوق زن است.

 

 

رزومه

Comments are closed.