شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر محمد داوودی

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 1. کتاب : جامعه ‏شناسى كجروى (پدیدآورنده)
 2. کتاب : نقش معلّم در تربيت دينى (پدیدآورنده)
 3. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 1 (محقق)
 4. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 2 (محقق)
 5. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 3 (محقق)
 6. کتاب : همنشینی و کجروی (نگاهی به دیدگاه های اسلامی و یافته های اجتماعی) (پدیدآورنده)
 7. کتاب : فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد دوم) (پدیدآورنده)
 8. کتاب : آموزش و پرورش در ادیان و آیین های جهانی (محقق)
 9. کتاب : سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) (محقق)
 10. کتاب : تربیت اخلاقی (محقق)
 11. کتاب : تربیت دینی (محقق)
 12. کتاب : فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد اول) (محقق)
 13. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 11 (محقق)
 14. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 10 (محقق)
 15. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 9 (محقق)
 16. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 8 (محقق)
 17. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 7 (محقق)
 18. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 6 (محقق)
 19. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي 4 (محقق)
 20. مقالات : ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن (پدیدآورنده)
 21. مقالات : تأملي در هدف تربيت اعتقادي (پدیدآورنده)
 22. كتاب : سیرة النبیّ(ص) و أهل البیت(ع)، جلد 2 ـ التربیة الدینیّة (پدیدآورنده)
 23. نشست : نشست اخلاق و تربيت اخلاقي در مكتب مشاء (سخنران)
 24. كرسي : كرسي علمي ترويجي فلسفه و اهداف تعليم و تربيت مشاء (برگزار کننده)
 25. كرسي : کرسی علمی ترویجی راهکارهای کنترل کجروی از دیدگاه قرآن (برگزار کننده)
 26. كرسي : کرسی علمی ترویجی روش تحقیق گراندد تئوری و استفاده از آن در پژوهش های قرآنی (برگزار کننده)
 27. نشست : نشست علمی اهداف تربیتی مشا، (سخنران)
 28. نشست : نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق (دبير)
 29. نشست : نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه (دبير)
 30. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 13 (قائم مقام سردبير)
 31. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 14 (قائم مقام سردبير)
 32. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 15 (قائم مقام سردبير)
 33. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 16 (قائم مقام سردبير)
 34. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 17 (قائم مقام سردبير)
 35. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 18 (قائم مقام سردبير)
 36. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 19 (قائم مقام سردبير)
 37. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 20 (قائم مقام سردبير)
 38. مقالات : در باب استعداد آدمى (مترجم )
 39. مقالات : مردم شناسى اسلامى و مردم شناسى اسلام (مترجم )
 40. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 12 (قائم مقام سردبير)
 41. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي 21 (قائم مقام سردبير)

Comments are closed.