شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید حمیدرضا علوی

دکتر علوی کارشناسی ارشد خود را در رشته برنامه‌ریزی آموزشی از دانشگاه اصفهان و دکترای خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است. ایشان از سال 1374 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان می‌باشد.

 

زمینه‌های تحقیقاتی ایشان عبارتند از:

تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت

روش‌ها و فنون تدریس

زبان تخصصی

 

رزومه

Comments are closed.