شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر حسین سوزنچی

معرفی اجمالی

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد پیوسته را در رشته فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) و دکترای فلسفه و حکمت اسلامی(گرایش حکمت متعالیه) را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است.

ایشان هم اکنون دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) می‌باشد.

بعضی از آثار ایشان عبارتند از:

  • معنی، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۹.
  • امکان علم دینی، بحثی در چالش‌های فلسفی اسلامی‌سازی علوم انسانی. فصلنامه علمی – پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۹؛ ص۳۱-۶۰٫
  • جنسیت و دوستی، مواجهه اسلامی با مساله دوستی دختر و پسر. قم: نشر معارف، ۱۳۹۲
  • الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در سیاست‌گذاری‌های مربوطه، فصلنامه علمی- پژوهشی دین و سیاست‌ فرهنگی، ش۱، تابستان ۱۳۹۳٫
  •  روایت مطهر ۴، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (انسان، جامعه و تاریخ) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۶

 

وب‌سایت دکتر سوزنچی

Comments are closed.