شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر مهدی عباسی

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

 

تحصیلات حوزوی

1-        سطح یک: حوزه علمیه قم (1380-1375، تاریخ اخذ مدرک 1382)

2-        سطح دو: حوزه علمیه قم (1384-1380، تاریخ اخذ مدرک 1384)

3-        سطح سه:(تاریخ اتمام 1389)

4-        درس خارج: فقه و اصول (1393-1385)

تحصیلات دانشگاهی

1-        کارشناسی:رشته روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (1385-1381)

2-        کارشناسی ارشد:روانشناسی بالینی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (1390-1386)

عنوان پایان نامه: ساخت پرسشنامه سبک لذت جویی بر اساس منابع اسلامی و رابطه سبک لذت جویی با سلامت

عمومی

3-        دکتری:رشته روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (ورودی 1391- در حال تدوین پایان‌نامه)

تخصص ها در حوزه روانشناسی و مشاوره

1-        درمان گری شناختی – رفتاری (CBT)

2-        روان‌درمان‌گری وسواس و درمان مثبت‌نگر (PT) در افسردگی

3-        مشاوره پیش از ازدواج (PMC)

4-        خانواده درمانگری به روش CBTو درمان سیستم خانواده

5-        مشاوره و درمانگری در مدیریت میل و رفتار جنسی

6-        روش شناسی استنباط از قرآن و حدیث در موضوعات و مسائل روانشناختی

7-        روش‌شناسی پژوهش در روانشناسی اسلامی

تدوین کتاب

1-        عباسی، مهدی. (1390). نبض ازدواج را بگیرید، چند ساعت تفکر پیش از ازدواج،‌ قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره.

2-        عباسی، مهدی. (1391). لذت و شادکامی از دیدگاه اسلام، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

3-        ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی و همکاران (1391). شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام، الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری و جامعه المصطفی العالمیه.

4-        عباسی، مهدی. (زیر چاپ). مبانی روانشناختی هدایت و تعمیق نگرش مهدویت در زنان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

5-        ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی. (زیر چاپ). پدیدة‌ همسرآزاری از دیدگاه حدیث و روانشناسی، موسسه دارالحدیث و سازمان بهزیستی کشور.

6-        عباسی، مهدی. (1394). روانشناسی تنظیم رفتار جنسی، قم: دارالحدیث (زیر چاپ).

تدوین مقاله

1-        عباسی، مهدی. (1388). بهزیستی از دیدگاه دین و روان شناسی (نقد و بررسی)، مجله روانشناسی و دین، قم،‌ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،‌ 6، 246-189.

2-        جان بزرگی، مسعود و عباسی،‌ مهدی. (1389). رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی،‌ مجله روانشناسی و دین،‌ قم،‌ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،‌ 11،‌ 18-5.

3-        عاطف وحید،‌ محمدکاظم و عباسی،‌ مهدی و دیگران (1387). گزارش کارگروه خشونت خانگی،‌ گزیده مقالات و نتایج کارگروه های نخستین همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی، تهران،‌ سازمان بهزیستی کشور، 119-110.

4-        عباسی،‌ مهدی. (1386). نقش نیازها در بهداشت روان، دین و بهداشت روان، مجله راه تربیت،‌ قم،‌ جامعه المصطفی العالمیه،‌ 3، 257-227.

5-        عباسی،‌ مهدی. (1388). عوامل روان شناختی همسرآزاری با نگرش به منابع اسلامی، مجله راه تربیت،‌ قم،‌ جامعه المصطفی العالمیه،‌ 9، 153-125.

6-        عباسی، مهدی و اصفهانی‌نژاد. (1394). بازشناسی عوامل لذت‌بری سعادت‌نگر؛ بررسی مجدد ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه، قم: اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، سال اول، شماره دوم.

7-        عباسی، مهدی. (1394). تبیین نظام روی‌اوری و بازداری رفتاری بر اساس تعامل ترس و امید در منابع اسلامی، قم: پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی، سال اول، شماره اول.

8-        عباسی، مهدی. (1394) سعادت نگری و لذت نگری بر روی پیوستار: کمی سازی سبک لذت بری براساس یک مدل مفهومی در منابع اسلامی، قم: کنگره علوم انسانی اسلامی.

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

1-        شاخص‌های سلامت روانی – بدنی در کتاب کافی، مقطع دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث

2-        روش‌های نهادینه‌سازی اخلاق در کودکان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف

3-        الگوی مدیریت خشم در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و حدیث، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه علمی فرهنگی آل یاسین.

4-        ساخت پرسشنامه شوخ طبعی بر اساس منابع اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

5-        رابطه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی در طلاب، سطح 3 حوزه، مرکز تخصصی مشاوره اسلامی حوزه

6-        ساخت پرسشنامه آرامش بر اساس مفهوم طمأنینه، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

7-        باورهای غیرمنطقی از دیدگاه الیس و نقد آن بر اساس قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

8-        ساخت پرسشنامه احسان مندی در روابط بین فردی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

9-        الگوی اسلامی مهارتهای زناشویی در منابع اسلامی، سطح 3، حوزه علمیه قم

10-      رابطه اعتقاد به خدا و تعهد زناشویی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

11-      لذت‌گرایی و سعادت‌گرایی در روانشناسی مثبت‌نگر در مقایسه با دیدگاه اسلام، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف.

12-      …..

طرح‌های پژوهشی در حال انجام

1-        مشاوره و روان‌درمانی اسلامی با رویکرد مثبت‌نگر، پژوهشگاه قرآن و حدیث، گروه روانشناسی اسلامی (کتاب)

2-        درمان افسردگی با روش ارتقای بهباشی سعادت‌نگر، موسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی (ره) (پایان نامه)

3-        ترجمة کتاب «مشاورة اسلامی: درآمدی در نظریه‌پردازی و کاربرد» (کتاب)

سایر فعالیتهای علمی- حرفه‌ای

1-        روان درمانی و مشاوره در موضوعات خانواده و اختلالات اضطرابی در مراکز مشاوره و کلینیک‌های روان‌درمانی.

2-        نظارت و ارزیابی مقالات علمی پژوهشی فصلنامة روانشناسی و دین، فصلنامة اسلام و پژوهش‌های روانشناختی، پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی و کنگرة علوم انسانی اسلامی.

3-        راهنمایی و مشاوره کتابهای منتشر شده در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی.

4-        مطالعه و تبلیغ در کشورهای منطقة امریکای لاتین.

سوابق علمی – اجرایی

1-        دبیری پژوهش گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (1387-1386)

2-        مسؤولیت کارگروه خانواده مرکز مشاوره موسسه امام خمینی (1389-1387)

3-        مدیریت مرکز مشاوره و راهنمایی موسسه امام خمینی (1392-1390).

4-        عضو هیأت علمی:پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی– گروه روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث.

5-        معاونت پژوهش و عضو شورای علمی گروه: مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره) – حوزة علمیه قم.

6-        عضو دو دوره هیأت مدیرة انجمن روانشناسی اسلامی.

Comments are closed.