شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مسعود جان بزرگی

دکتر جان بزرگی کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نموده است. ایشان هم اکنون استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می‌باشد.

   حوزه‌های تخصصی دکتر جان بزرگی به شرح ذیل است:

  • روانشناسی بالینی، روان‌درمانگری و مشاوره
  • حوزه خانواده: فرزند پروری، خانواده درمانگری، مشاوره پیش از ازدواج
  • حوزه مذهب: نقد دینی نظریه‌های روانشناسی در روان‌درمانگری، شخصیت و آسیب شناسی، طراحی الگوهای درمان و مشاوره با رویکرد مذهبی که تحت عنوان روان‌درمانگری چند بعدی معنوی به کار گرفته می شود.

 

صفحه شخصی دکتر جان‌بزرگی

Comments are closed.