شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر هادی بهرامی احسان

استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه تهران

تحصیلات

کارشناسی, 1368, روانشناسی بالینی, دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد, 1372, روانشناسی, دانشگاه تربیت مدرس

دکتری, 1378, روانشناسی, دانشگاه تربیت مدرس

 

راهنمایی پایان نامه

مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله و سبک های اسنادی بین بیماران وابسته به مواد افیونی و افراد سالم، افسانه مرادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1387/12/01

بررسی نقش اتیلگما ، سرسختی . خود افشایی هیجانی و اضطراب بر سیستم ایمنی ، سازگاری روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به HIV، سمیه میرزائیان، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1389/06/29

نقش علائم اختلالات والدین و رضایت از زندگی در تبیین علائم اختلاف دانش آموزان سراسر استان زنجان، جمشید محمدی، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1389/07/30

ابعاد رابطه سالم زناشویی در اسلام، مریم ساغری، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1389/10/01

آماده سازی بسته اموزشی پیشگیری از رابطه جنسی در دختران نوجوان، حکیمه شهسواری علویجه، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1389/10/01

اثربخشی دعا بر ابعاد فیزیولوژیک، زهرا سرمست، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1389/10/01

الگوی رابطه سالم زناشویی در زنان ایرانی، نفیسه آزاد خانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/10/01

ابعاد انتظارات زناشویی در مردان ایرانی، معصومه کرمی راد، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1390/10/01

ابعاد انتظارات زناشویی در زنان ایرانی، فاطمه ربیعی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1390/10/01

الگوی رابطه سالم زناشویی در مردان ایرانی، زهرا مرسلی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1390/10/01

تهیه فرم مقدماتی رابطه سالم، مینا پهلوان، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1390/10/01

طراحی و ارزیابی مدل پیش بینی نگهداری وزن در افراد مبتلا به چاقی، مریم بیدادیان، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1391/07/02

طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در افراد مبتلا به چاقی، مریم بیدادیان، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/06/20

اثربخشی برنامه ی آموزشی تقویت دلبستگی ایمن بر رابطه ی مادر – کودک، مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی مادران، ولا هادی موسوی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/29

اثر بخشی برنامه ی آموزشی تقویت دلبستگی ایمن بر رابطه ی مادر -کودک،مشکلات رفتاری کودکان وتنیدگی مادران، ولاء موسوی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1393/11/29

بررسی تاثیر درمان ماتریکس بر خودکارآمدی و تنظیم هیجانی سو مصرف کنندگان شیشه، الهام کی نژاد، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/10

اثربخشی بسته آموزشی دین محور در ارتقا روابط سالم، پایبندی به زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خانم های متاهل، زهره جمالو، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/31

اثربخشی بسته آموزشی دین محور درارتقاءروابط سالم ،پایبندی به زندگی زناشویی وکیفیت زندگی خانم های متاهل، زهره جمالو، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1394/06/31

بررسی میزان همگرایی و واگرایی پرسشنامه تشخیصی افسردگی از منظر قرآن کریم با پرسشنامه MMPI، نعیمه علی نژاد، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1395/06/29

افسردگی زیر آستانه ای در بزرگسالان و ارتباط آن با انواع افسردگی از منظر قرآن، فهیمه حاجیان مقدم عراقی، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1396/06/29

 

مشاوره پایان نامه

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سبکهای فرزند پروری با الگوی فرزند پروری سالم، فاطمه پورحسینی لیلا کوهی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1390/07/03

نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سلامت روانمی در والدین و خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به سرطان، نسرین زمانی فروشانی، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1391/02/30

روابط اختصاصی ئ تعامل اجتناب شناختی ، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی ، نارسایی تنظیم شناختی هیجان ، باورهای فراشناختی و کمال گرایی با نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی، رقیه السادات میرجلیلی، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1391/09/01

اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی بر الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی زوجین، زهرا اکبری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/10/06

تاثیر مرگ آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، فضل اله توکلی، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1392/06/30

طراحی و آزمون مدل روابط عوامل روان شناختی و اجتماعی- اقتصادی با سندروم متابولیک در خانواده های بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 2، حمید شمسی پور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/30

بررسی تطبیقی آرامش روانی در قرآن و روانشناسی، مهرداد ویس کرمی، کاربردی، دانشگاه معارف اسلامی، 1392/12/20

تاثیر روش درمانگری مرور خویشتن بر کاهش کمال گرایی منفی و مکانیسم های دفاعی رشد نایافته، فهیمه بیدست، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1393/04/04

ارزیابی و تبیین سطح من و ارتباط آن با هدفجویی در زندگی و جهت گیری مذهبی، مهدی میلاد، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1393/07/27

بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و فراحافظه و عملکرد حافظه در سنین بزرگسالی، عطیه سادات متقی قمصری، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1393/12/15

تشخیص مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده نوجوانان بر مبنای آزمون ترسیم درخت، ملیحه میرزایی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/31

بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی افراد ….، مغدی وارتانیان، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1394/11/01

طراحی ،آزمون و مقایسه اثربخشی مدل های مداخله مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سبک زندگی اسلامی بر کاهش خطر بیماری قلبی ….، سیده اسما حسینی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1394/11/01

بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی افراد دچار آسیب مغزی پس از سانحه ی تصادف، مغدی وارتانیان، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1394/11/14

تاثیر بهوشیاری و گروه درمانی خانواده محور بر کاهش ولع و تنظیم هیجان سوء مصرف کنندگان آمفتامین، صالح شریف نسب، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1395/07/13

بررسی رابطه بنیادهای اخلاقی و موضع گیری نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی، عبدالهادی شبان آزاد، غیرکاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1395/11/24

اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر بر بهبود عملکردشناختی افراد سالم با توجه به سختی تکلیف، فهیمه سادات حسینی بهارانچی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1396/06/27

رابطه عملکرد حافظه و آلودگی هوا درسالمندان شهر تهران، زهرا عرب، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1396/06/29

نقش دو زبانگی،میزان فعالیت های فکری و تحصیلات در عملکرد حافظه سالمندان، ندا محمد، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1396/06/29

 

فعالیت‌های اجرایی

عضو کمیته علمی همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی، 1389/02/01، ایران، تهران

نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، 1389/04/13، ایران، تهران

عضو شورای فرهنگی دانشگاه تهران، 1390/07/16، 1392/07/16، ایران، تهران

کمیته بزرگداشت و اعطای نشان علمی، 1392/01/20، ایران، تهران

عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی، 1392/02/01، 1394/02/01، ایران، تهران

سخنرانی در کنگره امام مهدی عج، 1392/02/31، 1392/03/02، عراق، نجف

کمیته برنامه ریزی و پیشنهاد فعالیت های قرآنی دانشگاه، 1392/04/11، ایران، تهران

عضو هیات علمی وابسته دانشکده فنی و معماری، 1392/04/23، 1394/04/23، ایران، تهران

عضو هیات امنا صندوق قرض الحسنه جواد الائمه، 1392/11/14، 1395/09/30، ایران، تهران

دبیر دفتر هم اندیشی نخبگان و اساتید دانشگاه تهران، 1392/11/26، ایران، تهران

عضو کمیته علمی همایش روان شناسی سلامت ایران، 1393/02/23، 1393/02/25، ایران، اصفهان

عضو شورای راهبری و سیاست گذاری بهداشت روانی دانشگاه، 1393/07/28، ایران، تهران

عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1394/06/29، 1396/06/29، ایران، تهران

عضو کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری، 1394/08/11، 1396/08/06، ایران، تهران

معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، 1395/02/04، 1398/02/04، ایران، تهران

عضویت در کمیته راهبردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1395/05/23، ایران، تهران

عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده، 1395/07/15، ایران، تهران

 

کتاب‌های تالیفی

بهرامی احسان ، هادی . “اعتیاد و فرایند پیشگیری.” : انتشارات سمت، 1388.

بهرامی احسان ، هادی ، احمدرضا اخوت و فاطمه فیاض. “معناشناسی افسردگی از منظر قرآن.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

اخوت، احمد رضا و هادی بهرامی احسان . “مهارتهای تقویت استحکام درونی با رویکرد با استرس رزم.” تهران: نشر قران و اهلبیت، 1395.

اخوت، احمد رضا و هادی بهرامی احسان . “کنترل استرس رزم بر اساس قران کریم.” تهران: نشر قران و اهلبیت، 1395.

 

کتاب‌های ترجمه شده

، مسلم پرتو ، هادی بهرامی احسان ، روحیه بازرگانی ، غلامرضا صرامی فروشانی ، سعیده بزازیان و مهران فرهادی . “روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی.” : آوای نور، 1391.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Bahrami Ehsan, Hadi, Seyed saeid Pournaghash tehrani, and Reza Zanjani Tabasi . “Assessment of Psychological W ell – Being : Development of A New Assessment Tool.” Faculty of Education and Psychology, 2, no. 4 (2006): 161 – 170.

Pournaghash tehrani, Seyed saeid, Hadi Bahrami Ehsan, and سمیه غلامی . “ASSESSMENT OF THE ROLE OF RELIGIOUS TENDENCY IN DOMESTIC VIOLANCE.” Psychological Reports 105, no. 105 (2009): -.

, R Bagherian, Saneei , and Hadi Bahrami Ehsan. “History of myocardial infarction and cognitive representation of illness in post – MI patients.” European Psychiatry 25, no. 1 (2010): -.

Bahrami Ehsan, Hadi, Mirnader Miri , Shima Shahyad , Masoud Asadi , Asghare Shiralipour , Isa Barghi , and Habib Mohamadpur . “Prediction of Alcohol oriented Perceived Educational Styles.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. 1 (2011): 904-907.

, Rouhieh H Bazargani, Mohammad Ali Besharat , Hadi Bahrami Ehsan, Mostafa Nejatian , and Kianoosh Hosseini . “The Efficacy of chronic disease self managment program and tele_health on adherence by increasing self efficacy in patients with CABG.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 30, no. — (2011): 834-830.

Bahrami Ehsan, Hadi, and حمید بهرامی زاده . “Early Maladaptive Schemas and Agreeablness in Personality Five Factor Model.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 30, no. 3 (2011): -.

Bahrami Ehsan, Hadi, Hadi Bahrami , Shima Shahyad , Masoud Asadi , Hatam Siavoshi , Habib Mohamadpur , and Asghar Shiralipour . “The Relationship between Religiosity and Demoghraphy Factors with Narcotics Abuse in University Students.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. — (2011): 904-907.

Bahrami Ehsan, Hadi, Zeynab Bahrami Ehsan , Hadi Sadeghi Sayed , and Sajad Karkhane . “Relationship between Consequences of love failure and healths dimensions.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 30, no. — (2011): 2405-2407.

, Hamid bahramizadeh, and Hadi Bahrami Ehsan. “The Evaluation of Prediction Potential Neuroticism and Extraversion According to Early Maladaptive Schemas.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 30, no. — (2011): 524-529.

Bahrami Ehsan, Hadi, Afsaneh Moradi , Nooshin Pishva , Parvaneh hadadi , and Farzaneh Pouladi . “The Relationship between Coping strategies and Emotional Intelligence.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 3, no. 30 (2011): -.

, , Ahmad reza hajiyan, Hadi Bahrami Ehsan, mehdi reza sarafraz, and gregori d.zeiet. “Psychometric Properties of the Persian Version of the Multidimensional Scale of Perceved Social in iran.” Waste Management & Research 4, no. 11 (2013): 1177-1181.

Besharat, Mohammad Ali, Roghyeh Sadat Mirjalili, and Hadi Bahrami Ehsan. “The Moderating Role of Metacognitive Beliefs and Deficit in Cognitive Emotion.” Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 3, no. 17 (2014): 115-122.

Abdekhodaie, Ehsan, Mohammad Arghabaei, and Hadi Bahrami Ehsan. “Psychometric Properties of Farsi Version of the Revised Fear Survey Schedule for Children.” The spanish Journal of Psychology 11, no. 1 (2016): 1-19.

Atri, Mohammad, Ramin Jamali, Hadi Bahrami Ehsan, and Leila Mohammadi. “Development and Validation of Adolescent Comparative Body and Appearance Satisfaction Scale (ACBASS).” Current Psychology 1, no. 1 (2016): 1-25.

Fayyaz, Fatemeh, zahra sarmast, Hadi Bahrami Ehsan, Ahmadreza Okhvat, and . “Preliminary construction of depression diagnosis scale baseed on Quran and …..” Argos 5, no. 6 (2016): 105-122.

، سحر طاهباز حسین زاده و هادی بهرامی احسان . “مقایسه آزار دیدگی – سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران.” Journal of Science University of Tehran 37، 2 (1111): -.

، سعیده بزازیان، محمدعلی بشارت ، هادی بهرامی احسان و اسدالله رجب . “نقش تعدیل کننده ی راهبردهای مقابله در رابطه ی بین ادراک بیماری، هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع.” Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 12، 3 (1389): 213-221.

فرهادی، مهران، نیما قربانی ، هادی بهرامی احسان و سعید صادقیان. “رابطه سبک های ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب خصیصه ای با واکنش قلبی عروقی.” مجله روان شناسی و علوم تبیتی ذانشگاه تهران 3، 40 (1389): 83-98.

، سعیده بزازیان، محمدعلی بشارت ، هادی بهرامی احسان و اسدالله رجب . “نقش تعدیل کننده راهبردهای مقابله در رابطه بین ادراک بیماری هموگلوبین گلوکوزیله و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع I.” Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 12، 3 (1389): 221-213.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

, باقریان رضا, گیلانی بیژن , Hadi Bahrami Ehsan, and Mohammad Ali Besharat. “Screening Clinical Depression in Post – MI Patients with the Beck Depression Inventory for Primary Care.” Journal of Isfahan Medical School 25, no. 85 (2007): -.

, Reza Bagherian , Hamid Saneei , and Hadi Bahrami Ehsan. “DEMOGRAPHIC AND MEDICAL PREDICTORS OF THE ONSET OF POST-MI DEPRESSION.” ARYA Atherosclerosis 2, no. 3 (2008): -.

Bahrami Ehsan, Hadi. “Detection of apoptotic bodies in Nickel -treated root apical cells of Allium cepa.” International journal of Behavioral Cognitive Educational and Psychological Sciences 2, no. 1 (2009): 100.0.

, Reza Bagherian , and Hadi Bahrami Ehsan. “psychometric Properties of the persian Version of type D personality scale – DS14.” IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES 5, no. 2 (2011): 12-17.

teimoorpoor, negar, Nahaleh moshtagh bidokhti, Abass poorshahbaz, and Hadi Bahrami Ehsan. “sexual Desire in Iranian Female University Students: Role of Marital Satifacation and sex guilt.” Communications in behavioral biology. Part A: [Original articles] 8, no. 4 (2014): 64-69.

atri, maryam, Hadi Bahrami Ehsan, and mphammad atri. “Developing a Psychometric Scale for Brief Evaluation of Outpatient Satisfaction.” International Journal of Hospital Research 4, no. 2 (2015): 55-62.

atri, maryam, Hadi Bahrami Ehsan, and mphammad atri. “Deveioping a Psychometric for Brief Evalution of Outpatient Satisfaction.” International Journal of Hospital Research 4, no. 2 (2015): 1-2.

بهرامی احسان ، هادی . “بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی 1.” مجله روانشناسی 1، 11 (1378): -.

بهرامی احسان ، هادی و پریرخ دادستان . “روانشناسی اسارت، شرایط کنونی و دورنمای آتی.” مددکاری اجتماعی 3، 3 (1378): 85-96.

بهرامی احسان ، هادی ، پریرخ دادستان ، جواد اژه ای و علیرضا کیا منش . “بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی ( قسمت اول ) ( مقالات مشترک با دیگران ).” مجله روانشناسی 3، 11-12 (1378): -.

بهرامی احسان ، هادی ، پریرخ دادستان ، جواد اژه ای و علیرضا کیامنش. “بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی 2.” مجله روانشناسی 3، 4 (1378): 249-252.

بهرامی احسان ، هادی . “بررسی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 6، 1 (1380): -.

بهرامی احسان ، هادی . “رابطه بین جهت گیری مذهبی، اضطراب و حرمت خود.” مجله روانشناسی 6، 4 (1381): 336-347.

بهرامی احسان ، هادی . “بهداشت روانی در قرن بیست و یکم و چالشهای پیش رو.” فصلنامه روان شناسی و دین 32، 1 (1381): 181-199.

بهرامی احسان ، هادی و منصور باقری . “نقش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان.” فصلنامه اعتیاد پژوهی 1، 3 (1382): 149-172.

، اناهیتا تاشک و هادی بهرامی احسان . “ابعاد رابطه میان جهت گیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 34، 2 (1383): 41-63.

بهرامی احسان ، هادی . “روانشناسی و مذهب ک از چالشهای نظری تا تحولات روش شناسی.” مبانی نظری مقیاس‌های دینی -، — (1384): 318- 307.

بهرامی احسان ، هادی ، ش تنهایی فرد و زینب بهرامی احسان . “رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی.” روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) 2، 5 (1384): 35-42.

بهرامی احسان ، هادی و کتایون حسنی واجاری . “نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبیین سلامت روان.” مجله روانشناسی 9، 35 (1384): 248-260.

، حمید پورشریفی، هادی بهرامی احسان و رقیه طایفه تبریزی . “بررسی اثر بخشی آموزش کوتاه مدت مهارتهای زندگی.” روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 1، 1 (1385): 40-47.

احمدی ، علی اصغر، خدابخش احمدی نوده ، باقرپورکماچالی صغری ، هادی بهرامی احسان و علی فتحی آشتیانی . “مقایسه الگوهای فرزند پروری در بین خانواده های نظامی و غیر نظامی.” مجله طب نظامی 8، 3 (1385): 183-190.

بهرامی احسان ، هادی ، سیدسعید پورنقاش تهرانی و رضا زنجانی طبس . “سنچش بهزیستی روانی : ساخت یک ابزار ارزیابی جدید.” فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان 2، 3و4 (1385): 161-170.

، صغری باقرپور کماچالی، هادی بهرامی احسان ، علی فتحی آشتیانی ، خدابخش احمدی و علی اصغر احمدی . “رابطه الگوهای فرزند پروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی.” مجله علوم رفتاری 1، 1 (1386): -.

، رضا باقریان سرارودی، بیژن گیلانی ، هادی بهرامی احسان و حمید صانعی . “رابطه بین افسردگی پس از سکته قلبی و عملکرد بطن چپ.” مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 13، 4 (1386): 320-327.

بهرامی احسان ، هادی و سحر طهبازحسین زاده . “مقایسه مولفه های آزاردیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران.” فصلنامه روانشناسی تبریز 2، 8 (1386): 1-13.

، زینب بهرامی احسان ، هادی بهرامی احسان و مهدیه شفیعی تبار . “تاثیر مشاهده فیلمهای حادثه ای بر غلظت ایمنوگلوبین نوع Aترشحی موجود در بزاق.” روانشناسی سلامت 1، 3 (1386): 67-75.

بشارت ، محمدعلی ، رضا رستمی ، ناصر گودرزی ، هادی بهرامی احسان و مسعود غلامعلی لواسانی . “اثربخشی روش درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی.” روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 3، 1 (1387): 3-13.

، رضا باقریان سرارودی، هادی بهرامی احسان و حمید صانعی . “رابطه بین سابقه سکته قلبی و طرحواره شناختی از انفاکتوس میکارد.” فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی 2، 2 (1387): 29-39.

بهرامی احسان ، هادی ، الهه اسلمی و سیدمحمدرضا رضازاده . “بررسی رابطه مولفه های سازش یافتگی دوتایی و سبکهای فرزندپروری والدین.” مجله علوم روانشناختی 7، 27 (1387): -.

بهرامی احسان ، هادی ، صغری باقرپور کماچالی ، علی فتحی آشتیانی و علی اصغر احمدی . “بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان.” فصلنامه روان شناسی و دین 38، 85 (1387): 87-100.

بهرامی احسان ، هادی ، سحر طهباز حسین زاده و محمدعلی بشارت . “مقایسه سبکهای مقابله دختران فراری و غیر فراری در شهر تهران.” پژوهشهای روانشناختی 11، 22 (1387): 94-84.

بهرامی احسان ، هادی و الهه اسلمی . “رابطه سازگاری زناشویی و سبک های فرزندپروری با سلامت جسمی و روانی فرزندان.” فصلنامه روان شناسی و دین 39، 1 (1388): 63-81.

، رضا باقریان ، هادی بهرامی احسان ، بیژن گیلانی و  حمید صانعی . “کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی.” روان شناسی بالینی 1، 2 (1388): 61-70.

بهرامی احسان ، هادی و سیدسعید پورنقاش تهرانی . “رابطه ابعاد شخصیت و جهت گیری مذهبی.” فصلنامه روانشناسی تبریز 4، 13 (1388): 1-14.

، حمید صانعی، رضا باقریان سرارودی و هادی بهرامی احسان . “بررسی رابطه ی سابقه ی فشار خون بالا و طرحواره شناختی بیماری در بیماران پس از سکته قلبی.” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان 27، 101 (1388): 699-709.

، فریبا زرانی، رضا زمانی ، محمدعلی بشارت ، هادی بهرامی احسان ، عباس رحیمی نژاد و سعید صادقیان. “اثر بخشی مدل اطلاعات – انگیزش – مهارت های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی – عروقی تحت عمل بای پس.” پژوهشهای روانشناختی 4-3، 12 (1388): 43-24.

بشارت ، محمدعلی ، الهام رکن الدینی و هادی بهرامی احسان . “تبیین ناگویی هیجانی بر حسب ابعاد شخصیت در نمونه ای از جمعیت عمومی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 39، 39 (1388): 43-23.

بهرامی احسان ، هادی و کوروش بنی هاشمیان. “اثربخشی روش ابراز وجود بر عزت نفس و سلامت عمومی دانش آموزان نابینا و عادی.” پژوهش در حیطه کودکان استثنایی -، 36 (1389): 153-162.

سرافراز، مهدی رضا، هادی بهرامی احسان و علی رضا زرندی. “فرآیندهای خودآگاهی و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی.” فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی 4، 2 (1389): 33-42.

، زهرا علیزاده، هادی بهرامی احسان و عباس داورمنش. “مقایسه ترسهای مرضی دانش آموزان عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر (12-16 ساله) شهر تهران.” پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 10، 36 (1389): 143-152.

بشارت ، محمدعلی ، صدیقه زرپور ، هادی بهرامی احسان ، رضا رستمی و محمدجواد میردامادی    . “مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر ( IBS و افراد غیر مبتلا ).” روانشناسی بالینی-دانشگاه سمنان- 2، 1 (1389): 16-9.

، کورش بنی هاشمیان، هادی بهرامی احسان و منصور موذن . “رابطه سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان.” مجله علوم رفتاری 4، 1 (1389): 45-50.

بهرامی احسان ، هادی ، مهدی یوسفی ، زینب بهرامی احسان ، مهرنوش حمزه لوییان و نسرم شایان . “بررسی اثر عمل عبادی اعتکاف بر غلظت ایمونوگلوبین نوع A در دانشجویان دانشگاه تهران.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 40، 1 (1389): -.

بهرامی احسان ، هادی ، افسانه مرادی و فرزانه پولادی. “نقش ویژگی های شخصیتی راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی در پیش بینی میزان لغزش بیماران وابسته به مواد افیونی.” مجله علوم روانشناختی 9، 35 (1389): 1-305.

بهرامی احسان ، هادی ، مسعود اسدی و اصغر شیرعلی پور. “رابطه هویت خودکارآمدی و نیازهای بنیادین با ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان : یک همبستگی بنیادی.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 1، 2 (1389): 27-42.

بهرامی احسان ، هادی و رضا پور میر صالحیاسر . “رابطه سبک های مقابله ای جهتگیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان دارای کودک کم توان ذهنی.” پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 10، 3 (1389): 245-258.

بشارت ، محمدعلی ، مسلم پرتو، هادی بهرامی احسان و نیما قربانی . “تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بهشیاری بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر : نقش واسطه ای بهزیستی روان شناختی و درماندگی روان شناختی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 40، 3 (1389): -.

، ملیحه شابی و هادی بهرامی احسان . “مقایسه ویژگی سرسختی در بیماران مزمن و افراد سالم.” International Journal of Psychology(IPA) 56، 4 (1389): 338-356.

، میر نادر میری و هادی بهرامی احسان . “رابطه مذهب گرایی با سو مصرف مواد در دانشجویان.” فصلنامه روان شناسی و دین 3، 4 (1389): 109-126.

، مهدی رضا سرافراز ، هادی بهرامی احسان و علیرضا زرندی . “فرایندهای خود اگاهی و سلامت جسمیروانیاجتماعی و معنوی.” فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی 4، 40972 (1389): 33-42.

صادقی، سیما، نیما قربانی ، هادی بهرامی احسان و مجتبی کیانی. “مقایسه اختلالات شخصیت در زوج های سازگار وناسازگار بر اساس SWAP-200.” فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 7، 25 (1390): 87-103.

ابراهیمی، ابوالفضل و هادی بهرامی احسان . “رابطه آخرت نگری با سلامت در دانشجویان دانشگاه تهران و طلاب علوم دینی حوزه علمیه قم.” فصلنامه روان شناسی و دین 4، 2 (1390): 45-62.

، میر نادر میری، هادی بهرامی احسان و کوروش امرایی . “پیش بینی مصرف الکل بر اساس سبک تربیتی ادراک شده در دانشجویان.” مجله علوم روانشناختی 10، 39 (1390): -.

، مهران فرهادی، نیما قربانی و هادی بهرامی احسان . “الگوهای پالایش اضطراب : آماده سازی بررسی ساختار عاملی و شاخص روایی مقیاس طراحی شده بر پایه نمونه ای از دانشجویان.” مجله علوم روانشناختی 39، 10 (1390): 269-283.

رضازاده ، سیدمحمدرضا، هادی بهرامی احسان و فاطمه پورحسینی. “بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با الگوی فرزند پروری سالم.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 3، 1 (1390): 75-92.

، فاطمه قره باغی ، ماریا آگیلار وفایی ، عباسعلی الهیاری و هادی بهرامی احسان . “بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوع دوستی کودک.” فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده 1، 4 (1391): 490-511.

خضری مقدم، نوشیروان، نیما قربانی ، هادی بهرامی احسان و رضا رستمی . “اثر بخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روانشناختی بیماران ام اس.” روانشناسی بالینی-دانشگاه سمنان- 4، 1 (1391): 13-22.

، میر نادر میری، هادی بهرامی احسان و حمید بهرامی زاده . “رابطه سبکهای تربیتی ادراک شده پدر و رفتارهای پرخطر.” مجله علوم روانشناختی 11، 41 (1391): 78.

، نوشیروان خضری مقدم، نیما قربانی ، هادی بهرامی احسان و رضا رستمی. “اثر بخشی گروه درمانی بر کاهش علایم روانشناختی بیماران ام اس.” فصلنامه روان شناسی کاربردی 4، 1 (1391): 13-22.

، مجتبی حبیبی، محمدعلی بشارت ، هادی بهرامی احسان ، رضا رستمی و لورا فرر ردر . “پیش بینی مصرف مواد در نوجوانان بر اساس شاخص های خطرساز و محافظت کننده پیشگیری فردی خانوادگی همسالان و محل سکونت.” روانشناسی بالینی-دانشگاه سمنان- 4، 1 (1391): 54-43.

، اسماء بخشوده و هادی بهرامی احسان . “نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش بینی «رضایت زناشویی زوجین».” مطالعات اسلام و روان شناسی 6، 10 (1391): 27-42.

اعلمی، مجید، هادی بهرامی احسان و مریم اسداله تویسرکانی. “نقش ابعاد رضایت زناشویی در پیش بینی اختلال رفتار مقابله ای و اختلال سلوک.” فصلنامه کودکان استثنایی 12، 45 (1391): 61-68.

ابراهیمی، ابوالفضل و هادی بهرامی احسان . “تهیه و اعتباریابی مقیاس سنجش آخرت نگری؛ یک مطالعه مقدماتی.” فصلنامه روان شناسی و دین 5، 4 (1391): 53-70.

خضری مقدم، نوشیروان، نیما قربانی و هادی بهرامی احسان . “بررسی اثربخشی کاهش استرس بهوشیاری محور بر علایم روان شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس.” تحقیقات علوم رفتاری 10، 7 (1391): 597-608.

خضری مقدم، نوشیروان، نیما قربانی ، هادی بهرامی احسان و رضا رستمی . “بررسی اثر بخشی کاهش استرس بهوشیاری محور بر علائم روانشناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس.” تحقیقات علوم رفتاری 10، 7 (1391): 597-608.

بیدادیان، مریم و هادی بهرامی احسان . “مروری بر چالش های موجود در درمان چاقی.” تحقیقات علوم رفتاری 10، 7 (1391): 757-771.

حاتمی، جواد، محمد مهدی خورشیدی، هادی بهرامی احسان ، علی سینا رحیمی و امیرجلال حاتمی. “نقش سطوح پردازش و همخوانیخلقی در بازشناسی واژههای هیجانی در.” فصلنامه روان شناسی کاربردی 7، 25 (1392): 69-83.

بهرامی احسان ، هادی ، مریم بیدادیان، حمید پورشریفی و شقایق زهرایی. “طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا به چاقی.” روانشناسی سلامت 2، 4 (1392): 22-39.

بهرامی زاده، حمید و هادی بهرامی احسان . “روابط درونی طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت.” تحقیقات علوم رفتاری 11، 3 (1392): 219-227.

بهرامی احسان ، هادی ، احمد رضا اخوت و فاطمه فیاض. “تبیین ریشه های افسردگی از منظره سوره مبارکه غاشیه: تمرکز بر نقش رفتارهای بی حاصل.” فرهنگ در دانشگاه اسلامی 8، 3 (1392): 371-394.

بهرامی احسان ، هادی و سپیده رمزی. “رابطه بین رضایت زناشویی مادران و اختلال های اضطرابی کودکان در خانواده های سالم، آشفته و طلاق.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 4، 3 (1392): 15-28.

بهرامی احسان ، هادی و میر نادر میری. “رابطه سبک های والدگری ادراک شده مادر و رفتار های پرخطر در دانشجویان دانشگاه تهران.” مجله علوم روانشناختی 12، 47 (1392): 300.

بهرامی احسان ، هادی ، مریم اسداله تویسرکانی و سیدمحمدرضا رضازاده . “ارزیابی نقش سبکهای فرزند پروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش بینی معنویت در فرزندان.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 4، 2 (1392): 69-80.

رضازاده ، سیدمحمدرضا، هادی بهرامی احسان و عزیزاله محمدیان. “نقش جهت گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش بینی، سازگاری زناشویی زوجین.” دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده 1، 2 (1392): 7-22.

بهرامی احسان ، هادی ، اسما بخشوده و سیدمحمدرضا رضازاده . “نقش انتظارات زناشویی و ارتباط های سالم (مناسبات زوجی دین محور) در پیش بینی کیفیت زندگی.” مجله علوم روانشناختی 13، 49 (1392): 75-87.

رستمی ، رضا، هادی بهرامی احسان ، بهنام بهراد و سعید صادقیان. “تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر اداراک مدت زمانی آن.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 6، 1 (1393): 47-60.

رستمی ، رضا، هادی بهرامی احسان ، بهنام بهراد و سعید صادقیان. “تاثیر مداخلات هیجان محور و شناختی بر کاهش استرس بیماران CABG از طریق افزایش فرکانس رزونانس HRV.” روانشناسی سلامت 3، 3 (1393): 18-41.

دهقانی آرانی ، فاطمه ، رضا پورحسین ، هادی بهرامی احسان و اصغر آقا محمدی. “اثر بخشی یک مدل مداخله همبستگی محور بر شاخص های سلامت و دلبستگی کودکان مبتلا به بیماری مزمن.” روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 2، 9 (1393): 3-16.

زهرایی، شقایق، هادی بهرامی احسان ، رضا کرمی نوری ، محمدعلی بشارت و مریم بیدادیان . “نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروری در پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان نابارور.” تحقیقات علوم رفتاری 12، 4 (1393): 520-528.

بهرامی احسان ، هادی ، مهسا سعادتی، فاطمه محمودی و صدیقه فانی. “ساختار سازه ای پرسش نامه چهاربعدی سنجش سلامت: الگوی زیستی- روانی- اجتماعی- معنوی.” تحقیقات علوم رفتاری 13، 2 (1394): 155-169.

ناظمی اردکانی، فاطمه، هادی بهرامی احسان ، محمد علی حسین پور فیضی و نوشین بیات. “اثربخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی- رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینک روماتولوژی بیمارستان بقیه اله.” فصلنامه روانشناسی نظامی 6، 22 (1394): 55-65.

ناظمی اردکانی، فاطمه، هادی بهرامی احسان ، احمد علی پور و نوشین بیات. “اثربخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی- رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه اله.” فصلنامه روانشناسی نظامی 6، 22 (1394): 55-66.

دهقانی ارایی، فاطمه و هادی بهرامی احسان . “برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری – شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی.” فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد 2، 6 (1394): 9-26.

ناظمی اردکانی، فاطمه، هادی بهرامی احسان ، احمد علی پور و نوشین بیات. “اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص های ایمنی و روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 3، 6 (1394): 115-132.

حشمتی، رسول ، جواد حاتمی، هادی بهرامی احسان و سعید صادقیان. “نقش سطوح LVEF در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به CAD: نقش میانجی ادراکات بیماری و عواطف مثبت / منفی.” فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 10، 39 (1394): 53-77.

بهرامی احسان ، هادی ، میرنادر میری و کوروش عزیزی . “رابطه سبک های تربیتی ادراک شده مادر و رفتارهای پرخطر.” مجله علوم روانشناختی 14، 55 (1394): 358-372.

فیاض، فاطمه، هادی بهرامی احسان و احمد رضا اخوت. “ساخت مقدماتی مقیاس تشخیص افسردگی مبتنی بر سوره هایی از قران کریم.” مطالعات اسلام و روان شناسی 9، 17 (1394): 133.

نوربالا، فاطمه، هادی بهرامی احسان و احمد علی پور. “اثر پیش بین سبک های مقابله ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی.” روانشناسی سلامت 5، 17 (1395): 65-77.

پوررضائیان، هدی، هادی بهرامی احسان و مهدی پوررضاییان. “اثر ازمایی بالینی روان نمایشگری در کنار امدن با قطع عضو – تک بررسی.” مجله علوم روانشناختی 15، 58 (1395): 247.

بهرامی احسان ، هادی ، رضا رستمی و فهیمه حکیما. “مقایسه بیماران سوءمصرفکننده مواد با افراد سالم در عوامل خطرساز فردی.” فصلنامه اعتیاد پژوهی 10، 39 (1395): 9-39.

سعیدی، ضحی، هادی بهرامی احسان و احمد علی پور. “خود مهارگری و سلامت: نقش تعدیل کننده شفقت خود.” روانشناسی سلامت 5، 19 (1395): 88.

 

همایش‌های بین المللی

بهرامی احسان ، هادی . “تحقیق حول الانتظار و الاعتقاد بالمهدویه فی تحکیم و تقسیم القیم الدینیه.” موتمر الامام المهدی (عج) و مستقبل العالم،.

Bahrami Ehsan, Hadi. “fundamental element of adjustment among Iranian trasers of war.” ICP2004,, July 23-25, 2004 .

Bahrami Ehsan, Hadi. “Psychological Well being , A cross cultural study.” 18th International congress of the International Association for cross cultural Psychology, Spetses, July 11-15, 2006 .

Bahrami Ehsan, Hadi. “Dimentions of religious orientation and interrelation with various dimentions of disorder.” 26th International congress of Applied Psychology, Athens, July 16-21, 2006 .

Bahrami Ehsan, Hadi, Seyed saeid Pournaghash tehrani, and . “The Role of Religious Orientation on Child Rearing Styles.” 29th International Congress of Psychology, Berlin, June 25-25, 2008 .

Miri, Mirnader, Hadi Bahrami Ehsan, , مسعود اسدی , , , and . “The Relationship between Religiosity and Demographic Factors with Narcotics Abuse in University Student.” 3rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul, February 3-3, 2011 .

Miri, Mirnader, Hadi Bahrami Ehsan, , , اصغر شیرعلی پور , , and . “Prediction of Alcohol oriented Perceived Educational Styles.” 3rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul, February 3-7, 2011 .

Bahrami Ehsan, Hadi, and . “Early Maladaptive Schemas and Agreeblness in Personality five factor model.” Social and behavioral Sciences, İSTANBUL, May 25-30, 2011 .

Bahramizadeh, Hamid, and Hadi Bahrami Ehsan. “The Evaluation of Prediction Potential Neuroticism and Extraversion According to Early Maladaptive Schemas.” Social and behavioral Sciences, İSTANBUL, May 25-30, 2011 .

, , Mohammad Ali Besharat, Hadi Bahrami Ehsan, , and . “The Efficacy of chronic disease self managment program and tele-health on psychosocial adjustment by increasing self-efficacy in patients with CABG.” Social and behavioral Sciences, İSTANBUL, May 25-30, 2011 .

, , , Hadi Bahrami Ehsan, Parvaneh Haddadi, and فرزانه پولادی . “The Relationship between Coping strategies and Emotional Intelligence.” Social and behavioral Sciences, İSTANBUL, May 25-30, 2011 .

, رضا باقریان سرارودی, and Hadi Bahrami Ehsan. “Psychometric Properties of Persian Version of Type D Personality Scale.” Social and behavioral Sciences, Tehran, May 25-30, 2011 .

, زینب بهرامی احسان , Hadi Bahrami Ehsan, , and sajjad karkhane. “Relationship between Consequences of love failure and healths dimensions.” Social and behavioral Sciences, İSTANBUL, May 25-30, 2011 .

Bahrami Ehsan, Hadi, and Seyed saeid Pournaghash tehrani. “The role of fathers parenting styles on their childrens general health.” 2nd International conference on social sciences and humanity, Singapore, November 11-13, 2011 .

, , Hadi Bahrami Ehsan, Seyed saeid Pournaghash tehrani, and . “assessment of the relationship between Tehran womens quality of life depression and anxiety with their body mass index.” 2nd international conference on social science and humanity, Singapore, December 4-6, 2011 .

Bahrami Ehsan, Hadi, and Seyed saeid Pournaghash tehrani. “The Role of Father’s Styles on Their Children’s General Health.” International Conference on Social and Humanity, Singapore, June 1-3, 2012 .

Bahrami Ehsan, Hadi, and Seyed saeid Pournaghash tehrani. “The relationship between personality dimensions and religious orientation.” 2nd International conference on social science and humanity, Singapore, November 10-12, 2012 .

Bahrami Ehsan, Hadi. “The role of attachment styles and personality traits in predicting of love- failure out com.” international conference on research in behavioral and social science, İSTANBUL, July 27-27, 2015 .

Bahrami Ehsan, Hadi. “The investigating relationship of attachment styles and personality triats with dimention of health.” international conference on research in behavioral and social science, İSTANBUL, July 27-27, 2015 .

Bahrami Ehsan, Hadi. “Validity and reliability of questionnaire the consequences of a triple failure of love.” international conference on research in behavioral and social science, İSTANBUL, July 27-27, 2015 .

Bahrami Ehsan, Hadi. “Effectiveness of Quranic therapeutic intervention for major depression disorder.” 9th international congress for psychotherapy – Asian chapter of WCP, Tehran, May 18-20, 2016 .

بهرامی احسان ، هادی . “روانشناسی و مذهب از چالشهای نظری تا تحولات روش شناسی.” مبانی نظری مقیاسهای دینی، تهران، آبان 15-16، 1382.

بهرامی احسان ، هادی . “بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و وِیژگی های شخصیتی با پیامدهای سه گانه شخصیت عشقی.” دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، تهران، خرداد 2-2، 1394.

صنعت نگار، سارا و هادی بهرامی احسان . “مروری بر رابطه بین مقابله معنوی- مذهبی با بهبود و سازگاری در بیماران مزمن با نگاه ویژه به بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته.” نهمین کنگره بین الملی روان درمانی – اجلاس آسیایی، تهران، ارديبهشت 29-31، 1395.

صنعت نگار، سارا، هادی بهرامی احسان و احمدرضا اخوت . “درمان اختلال اضطراب فراگیر مبتنی بر ذکر از منظر قرآن کریم.” نهمین کنگره بین الملی روان درمانی – اجلاس آسیایی، تهران، ارديبهشت 29-31، 1395.

 

همایش‌های داخلی

بهرامی احسان ، هادی . “کنگره بین المللی روانشناسی ICP2.” ICP2004، China، مرداد 15-15، 1383.

فراهانی، حجت اله، عباس رحیمی نزاد و هادی بهرامی احسان . “مقایسه رگرسیون کمترین توان دوم (OLS)با داده های خام تبدیل شده در پیش بینی دلزدگی زناشویی.” سومین کنگره ملی اسیب شناسی خانواده، تهران، ارديبهشت 23-26، 1387.

بشارت ، محمدعلی ، مهسا سادات اصغری، هادی بهرامی احسان و نیما قربانی . “رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با خودشناسی انسجامی.” سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، اسفند 11-12، 1389.

بهرامی احسان ، هادی و سیدسعید پورنقاش تهرانی. “بررسی رابطه جهت گر ی مذهبی با شادگامی ذهنی در دانشجویان.” اولین گنگره ی بین المللی دین و فرهنگ، تهران، فروردين 23-25، 1390.

بهرامی احسان ، هادی . “بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی در دانشجویان پیام نور شمال استان فارس.” کنگره بین المللی روان شناسی، دین و فرهنگ، تهران، فروردين 23-25، 1390.

بهرامی احسان ، هادی و فاطمه پورحسینی . “بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سبک های فرزند پروری با الگوی فرزند پروری سالم.” کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی،، آذر 27-28، 1392.

بهرامی احسان ، هادی . “روانشناسی و مذهب از چالشهای نظری تا تحولات روش شناختی.” مبانی نظری و روانسنجی مقیاسهای دینی،، اسفند 15، 1382.

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

مفهوم پردازی اختلال افسردگی از منظر قرآن کریم، بین المللی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1395/09/02

Comments are closed.