شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی شاملی

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عباسعلی شاملی علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی و روانشناسی را از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، کارشناسی ارشد روانشناسی فلسفی اسلامی و دکتری تعلیم و تربیت ارزش‌ها را از دانشگاه مک گیل کانادا در سوابق خود دارد.
   ایشان علاوه بر تبلیغ در پانزده کشور، هم اکنون عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) است.
بعضی از آثار ایشان عبارتند از:
  •  همکاری در تألیف کتاب روان‌شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی
  • مقاله: پیش نیازهای تربیتی ارتباط با متربی از نگاه امام امیرالمؤمنین علی(ع)
  • مقاله:  رویکردی روان شناختی به سوره مبارکه ی یوسف در راستای کشف پیام های مربوط به بهداشت روانی خانواده
  • مقاله: در جستجوی کشفی نو از روش شناسی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رهیافتی به روش شناسی اسلامی پژوهش در علوم تربیتی.

 

 رزومه 

Comments are closed.