شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی

تخصص: استاد فقه سیاسی 

 

معرفی:

حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیات علمی گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. تخصص ایشان در حوزه فقه سیاسی است.

 

آثار:

نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی و محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)

حکومت و مشروعیت

اندیشه سیاسی صاحب جواهر

اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی

نظارت بر قدرت در فقه سیاسی

مکاتب،گفتمان و پارادایم فقه سیاسی از دیدگاه آیة الله خامنه ای

رهبر و رهبری

فقه سیاسی امام خمینی (س)

قطع و پیوند اعضاء از دیدگاه امام خمینی (س)

مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی (س)

مصلحت در فقه سیاسی شیعه

مهارت های طلبگی (دوره یازده جلدی)

Comments are closed.