شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مسعود معینی‌پور

معرفی مختصر

  • استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
  • مدیر شبکه 4 سیما
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب: الگوی توسعه سیاسی در اندیشه  امام خمینی(ره)، قم ، نشر معارف.1391
    • مقاله: اصول حاکم بر مدیریت مقام معظم رهبری در انتخابات سال 1388(فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی(دانشگاه بوعلی همدان) شماره اول زمستان 90)
    • مقاله: فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ،زمستان نو دو سه ،شماره 39

معرفی تفصیلی

گروه آموزشی : مطالعات سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :moeinimasood@bou.ac.ir

سوابق علمی حوزوی:

دانش آموخته حوزه علمیه قم (اتمام پایه دهم وشرکت در درس خارج فقه و اصول)

سوابق علمی دانشگاهی:

کارشناسی ارشد :

دانشگاه معارف اسلامی (مطالعات انقلاب اسلامی)1385-1388

معدل کل :61/ 18       (پایان نامه برتر دانشگاه و دانشجویان معارف کشور)

عنوان پایان نامه ارشد:الگوی توسعه سیاسی امام خمینی(ره)

 دکتری:

 دانشگاه معارف اسلامی (مطالعات انقلاب اسلامی)1389-1394

عنوان رساله دکتری: نظریه اسلامی پیشرفت سیاسی با تکیه بر محوریت عدالت سیاسی

معدل کل:11/ 19

 

کتب و مجموعه مقالات:

    الگوی توسعه سیاسی در اندیشه  امام خمینی(ره)، قم ، نشر معارف.1391

   مجموعه مقالات و گفتگوهای  علوم انسانی اسلامی،مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا 1391

    مجموعه مقالات حج در اندیشه سیاسی اجنماعی مقام معظم رهبری (پژوهشکده حج بعثه مقام معظم رهبری)   نشر مشعر1393

  مجموعه مقالات حج و انقلاب اسلامی (پژوهشکده حج بعثه مقام معظم رهبری) نشر مشعر1394

   مدنیت،عقلانیت و معنویت در بستر اربعین نشر سوره مهر 1394

مقالات علمی- پژوهشی:

1.       بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی(فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعودشماره12زمستان1388)

2.       مبانی واهداف  توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)(فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی شماره19زمستان1388)

3.       مولفه ها وشاخصه های توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)(فصلنامه علمی- پژوهشی متین شماره 49زمستان1389)

4.       اصول حاکم بر مدیریت مقام معظم رهبری در انتخابات سال 1388(فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی(دانشگاه بوعلی همدان) شماره اول زمستان 90)

5.       ارکان امت واحده و تمدن اسلامی از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی.شماره 28 بهار 1391 )

6.       «سناریونویسی» و آینده حیات سیاسی  انقلاب اسلامی ایران(فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست دانشگاه تهران دوره 42،شماره 3 پاییز1391 )

7.       عدم امکان تحقق دموکراسی دینی به جای مردم سالاری دینی(با تاکید بر نظریه مردم سالاری دینی مقام معظم رهبری ) مجموعه مقالات علمی پژوهشی همایش مردم سالاری دینی زمستان 1392

8.       بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی(فصلنامه علمی پژوهشی سیاست اسلامی سال اول  شماره سوم پاییز 92 13)

9.     مقاله فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ،زمستان نو دو سه ،شماره 39

10تبیین سبک زندگی مؤمنانه بر اساس خطبه 193نهج البلاغه ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق ،زمستان نود دو سه، شماره

11. سبک آموزش دینی امام سجاد(ع) ،دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی ، بهار و تابستان 94 .شماره  16

مقالات علمی – تخصصی:

1.      کارکردها ومبانی نظری قانون اساسی از دیدگاه امام(ره)و شهید بهشتی(فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات انقلاب اسلامی شماره9و10 پاییز1386)

2.      بررسی برخی علل بشری انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) (فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات انقلاب اسلامی شماره 12بهار1387)

3.      ظرفیتهای تمدنی کنگره اربعین حسینی (مجموعه مقالات مدنیت ،عقلانیت و معنویت در بستر اربعین ) نشر سوره1394

ارائه مقالات در همایشها :

مقاله برگزیده وارائه مقاله در همایش بین المللی دکترین مهدویت و چاپ در مجموعه مقالات(88)

مقاله برگزیده و چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت (88)

ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات همایش اندیشه نوین دینی(دانشگاه شهید بهشتی1389)

مقاله برگزیده همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام(دانشگاه آزاد واحد شهر رضا اسفند 1389)

مقاله برگزیده و ارائه مقاله در دومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(تهران مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما1390)

ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات همایش منطقه ای (تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاور میانه معاصر1390)

 ارائه مقاله در همایش علمی نظریه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری(تهران سالن همایشهای صدا و سیما اردیبهشت 1391)

 ارائه مقاله (عدم امکان تحقق دموکراسی دینی به جای مردم سالاری دینیبا تاکید بر نظریه مردم سالاری دینی مقام معظم رهبری)همایش علمی پژوهشی مردم سالاری دینی(تهران دانشگاه شهید بهشتی آذر ماه 1392)

سایر موارد پژوهشی:

·     پژوهشگر برگزیده جشنواره استادان معارف (88)

·     پژوهشگر برگزیده همایش علمی اندیشه های سیاسی اجتماعی حضرت امام(ره) و چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش(88)

·     پایان نامه برتر کارشناسی ارشد در دانشگاه معارف اسلامی(89)

·     طلبه برگزیده جشنواره طلبه جوان ایرانی در بخشهای پژوهشی و مدیریتی(89)

·     دانشجو و پژو هشگر  برتر دوره دکتری(1390)

·    دانشجوی نمونه دوره دکتری(اردیبهشت 1391)

عضویت درکمیته علمی همایشهای علمی داخلی و بین المللی:

عضو کمیته علمی چهاردهمین جشنواره پژوهشی بین المللی  شیخ طوسی(ره)(1390)

عضو کیته علمی همایش  بین المللی بیداری اسلامی و افقهای آینده آن(1391)

دبیر ارتباطات علمی و روابط بین الملل  همایش  بین المللی بیداری اسلامی و افقهای آینده آن(1391)

 عضو کمیته علمی نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور(بنیاد ملی نخبگان کشور1391)

عضو کمیته علمی همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت و مسئول دبیر خانه همایش(1392-1393)

 دبیر علمی همایش ملی ظرفیتهای تمدنی و فرهنگی اربعین تهران پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی آبان ماه 1394

سوابق تدریس حوزوی:

ادبیات عرب ، متون فقه ، اصول فقه در حوزه از سال 82 به بعد

سوابق تدریس دانشگاهیی:

کارشناسی:

گروه علوم سیاسی ( جامعه المصطفی العالمیه دروس نوسازی سیاسی در جهان اسلام، جغرافیای سیاسی جهان اسلام از سال88تا به حال)

پردیس دانشگاه تهران  گروه شیعه شناسی و معارف اسلامی (دروس انقلاب اسلامی و تاریخ تشیع دانشگاه تهران(پردیس قم)سال 88 تا 92)

تدریس دروس فقه تخصصی،  اصول فقه، قواعد فقه ، ماخذ شناسی اسلامی ، آشنایی با کلیات علوم قرآن وحدیث (دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب سالهای 85 تا 89)

کارشناسی ارشد:

تاریخ تشیع(کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس فارابی نیمسال اول 1391)

تحلیل تحولات سیاسی اجتماعی  معاصر ایران(کارشناسی ارشد دانشکده صدا وسیما نیمسال دوم  1391-1392)

جامعه شناسی سیاسی (کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم(ع) نیم سال اول 94-95)

سمینار انقلاب اسلامی و بازتابهای آن(کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم(ع) نیم سال دوم 94-95)

تدریس و سخنرانی در کارگاههای تخصصی:

سناریوهای آینده انقلاب اسلامی

کارگاه تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

اندیشه سیاسی امام خمینی(دانشگاههای مختلف کشور)

جریان شناسی و آسیب شناسی جنبش دانشجویی در ایران(دانشگاه ارومیه)

کارگاه تحلیل استعمار فرا نو(مخاطبان خارجی)

مقایسه تحلیلی انقلاب اسلامی ایران  از حیث اهداف و غایات  و آینده شناسی با انقلاب روسیه و فرانسه(دانشگاه زاهدان ، زابل و چابهار)

سبک مدیریت سیاسی امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری در بحرانهای سیاسی(دانشگاه شهر کرد) و (دانشگاه بوعلی همدان)

جریان شناسی فکری سیاسی جهان اسلام (همایش ملی جریان شناسی سیاسی جهان اسلام بعد از انقلاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

ارکان تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان)

جریان شناسی نهضت مشروطه و نقش روحانیت و روشنفکران در آن(بسیج اساتید استان گلستان)

روش تحلیل سیاسی (مدیران دفاتر سیاسی ناجا)

جریان شناسی نفوذ سیاسی

سفر تبلیغی و علمی به کشور هند و سخنرانی بین دانشجویان ایرانی دانشگاه پنجاب واقع در شهر چندیگر در ایالت پنجاب  و شهر دهلی نو . تیر و مرداد 1392(سپتامبر2013)

لبنان دبیر علمی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی  شهریور1393(سپتامبر 2014)

 

مدیریت پروژهای علمی  :

1.       مدیریت پروژه تدوین مقالات علمی در معاونت پژوهش حوزه های علمیه(ش 36 نشریه علمی تخصصی پژوهش حوزه)، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی (دوماهنامه و دوهفته نامه پگاه حوزه)،ویژه نامه های برخی نشریات علمی

2.       مدیریت پروژه بررسی وضعیت مقالات و نشریات علمی حوزوی در سالهای 86 و 87(معاونت پژوهشی حوزه های علمیه کشور)

3.       مدیریت پروژه نقد پیش نویس نقشه جامع علمی کشور به وسیله فضلای حوزه های علمیه در سال 87(کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی)

4.       مدیریت پروژه گفتگوهای تخصصی با صاحبنظران در باب تحولات و قیامهای 2011منطقه خاورمیانه و بیداری اسلامی و نقش فرهنگی ایران در این تحولات تیرماه1390(شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی)

5.       مدیریت پروژه تحلیل محتوای متن بیانات مقام معظم رهبری در اولین اجلاسیه بیداری اسلامی(پژوهشگاه بین المللی المصطفی بهمن ماه1390)

6.       مدیریت پروژه تدوین بیانیه ماموریت ، برنامه راهبردی ، اساسنامه و الویتهای آموزشی  پژوهشی مووسسه آموزش عالی امام رضا(ع) 1389(معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

7.       مدیریت پروژه تهیه گفتگوهای تخصصی و مقالات علمی در باب علوم انسانی اسلامی (دبیرخانه نخستین کنگره بین المللی تحول علوم انسانی1391-1390)

8.       مدیریت پروژه آسیب شناسی وضعیت رشته های علوم انسانی در 15 رشته علوم انسانی1391-1392(شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی)

9.       دبیر علمی و مدیر پروژه مجموعه مقالات ابعاد اجنماعی سیاسی حج در اندیشه مقام معظم رهبری1391-1392(پژوهشکده حج بعثه مقام معظم رهبری)

10.   دبیر علمی و مدیر پروژه مجموعه مقالات حج و انقلاب اسلامی1392-1393(پژوهشکده حج بعثه مقام معظم رهبری)

11.   دبیر علمی و مدیر پروژه مجموعه مقالات تحول ساختار جمعیتی1393-1392(فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی))

12.   دبیر علمی نشستها و هم اندیشی های علمی پیشرفت و عدالت(ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی1391-1392)

13.                         مدیر تولید گزارشهای رصد تحلیلی و راهبردی و اسناد سیاست پژوهی در موضوعات مختلف علمی ،سیاسی و اجتماعی

14.مدیر پروژه محیط شناسی راهبردی اهل سنت ایران و جهان در کلان پروژه سند ملی تعامل جمهوری اسلامی ایران با اهل سنت ایران و جهان

15.                        دبیر علمی و مسئول برگزاری همایش ملی ظرفیتهای فرهنگی تمدنی اربعین ،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ،آبان 1394

سوابق رسانه ای:

    سردبیر ، نویسنده و کارشناس مجری برنامه زنده تلویزیونی “زاویه”(شبکه چهار در حوزه علوم انسانی)از سال 1391 تا 1393

   سردبیر ،نویسنده و کارشناس مجری برنامه تولیدی تلویزیونی “پگاه تحول”(شبکه چهار با موضوعات علوم انسانی اسلامی)سال 1390 و 1391

سوابق مدیریتی و مشاوره ها:

    مدیر واحد ساماندهی نشریات علمی حوزه های علمیه (1386-1389)

    دبیر تحریریه  و جانشین سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 87الی92

   جانشین سردبیر فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا90الی 92

   پژوهشگروکارشناس کمیسیون تخصصی دین و ارتباطات بین المللی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی(1385-1391)

   مدیرگروه علمی اندیشه امام ورهبری پژوهشکده انقلاب اسلامی پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه(-1391-1390)

   مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه معارف اسلامی(1391.-1392)

  عضو کمیته تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی دانشگاه معارف اسلامی(1391-1392)

  مشاور رییس مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی(1391)

  رییس دبیرخانه و سردبیر مجله تخصصی همایش علمی پژوهشی زندگی اهل بیت(ع)

   رییس مرکز پژوهشهای خاص دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

   رییس مرکز مطالعات و تولید محتوای آفاق حکمت

  سردبیر فصلنامه تخصصصی علوم انسانی اسلامی صدرا(94…..)

  مدیر کل رصد و تعاملات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (93…)

Comments are closed.