شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر مهدی عبداللهی

معرفی مختصر

 • تحصیلات حوزوی (سطح خارج)
 • دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام (1388-1392ش) با امتیاز عالی و نمره 20
 • مدیر گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی و سرپرست شعبه قم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (شهریور 1394- )
 • بعضی از آثار ایشان:
  • کتاب «کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی» انتشار 1390 توسط مؤسسه امام خمینی (ره)
  • مقاله «پژوهشی در چیستی کلام جدید»، شماره 15 مجله علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی
  • مقاله ««الگوی تولید علوم انسانی اسلامی»، نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، سال 1390

 

معرفی تفصیلی

 

تحصیلات حوزوی

 1. تحصیل دروس حوزوی تا اتمام پنج سال درس خارج (1375-1388ش)
 2. گذراندن دوره آموزشی سطح سه رشته تخصصی کلام اسلامی در مؤسسه امام صادق علیه السلام
 3. دفاع از رساله سطح چهار (1396ش) با امتیاز عالی و نمره 19

 

تحصیلات دانشگاهی

 1. کارشناسی فلسفه مؤسسه امام¬خمینی قدّس¬سرّه (1379-1384ش)
 2. کارشناسی ارشد فلسفه مؤسسه امام¬خمینی قدّس¬سرّه (1384-1388ش)
 3. دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام (1388-1392ش) با امتیاز عالی و نمره 20

 

مسؤولیت‌های علمی

 1. دبیر پژوهشی گروه فلسفه مؤسسه امام¬خمینی قدّس¬سرّه (1388)
 2. عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1388-1392)
 3. عضو شورای علمی بخش معاد دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1390-1392)
 4. عضو شورای علمی گروه عدالت‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1392)
 5. عضو هیئت مدیره انجمن معرفت‌شناسی حوزه (زمستان 1393- )
 6. عضو شورای علمی معرفت‌شناسی دائرۀالمعارف علوم عقلی مؤسسه امام¬خمینی قدّس¬سرّه (پاییز 1393- )
 7. عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی جاویدان خرد (پاییز 1393- )
 8. عضو مجمع عالی حکمت اسلامی (1392- )
 9. عضو شورای علمی همایش ملی فلسفه مضاف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (پاییز 1395)
 10. عضو کارگروه کمیته علوم عقلی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
 11. دبیر حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بین‌رشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (شهریور 1394- )
 12. استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (زمستان 1391- )
 13. مدیر گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (شهریور 1394- )
 14. سرپرست شعبه قم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (شهریور 1394- )
 15. عضو شورای علمی بخش فلسفه دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1396- )

 

تدریس

 1. تاریخ فلسفه اسلامی، مقطع ارشد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 2. فلسفه اسلامی به‌خصوص کتاب‌های فلسفه مقدماتی و آموزش فلسفه (مؤسسه امام خمینی)
 3. معرفت‌شناسی تطبیقی، مقطع ارشد (جامعۀ الزهراء علیها السلام)
 4. فلسفه دین و کلام جدید، مقطع ارشد (مؤسسه امام صادق علیه السلام)
 5. تاریخ فلسفه غرب، مقطع ارشد (دانشگاه معارف اسلامی)
 6. فلسفه علم، مقطع ارشد (دانشگاه معارف اسلامی)
 7. فلسفه مشاء (دانشکده هدی وابسته به جامعۀ الزهراء علیها السلام)
 8. زبان تخصصی معرفت¬شناسی، فلسفه دین و فلسفه عرفان (مؤسسه امام خمینی و دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی)
 9. فلسفه اسلامی، مقطع دکتری (جامعۀ المصطفی العالمیۀ)
 10. حکمت متعالیه، مقطع ارشد (دانشگاه شهید بهشتی)، مقطع دکتری (جامعۀ المصطفی العالمیۀ)
 11. معرفت¬شناسی دینی در نهج البلاغه، مقطع دکتری (دانشگاه قرآن و حدیث)
 12. فلسفه تطبیقی، مقطع دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قم)

 

آثار علمی:

الف) کتب

 1. کتاب «خداشناسی» در مجموعه چلچراغ حکمت انتشار سال 89 توسط کانون اندیشه جوان
 2. کتاب «کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی» انتشار 1390 توسط مؤسسه امام خمینی
 3. مجموعه مقالات با عنوان «شریعتی؛ دین و جامعه» به همراه جناب حجۀ الإسلام و المسلمین خسروپناه انتشار سال 1392
 4. تحقیق و نگارش کتاب «جلد سوم از شرح جلد اول اسفار آیت الله مصباح یزدی» انتشار 1395 توسط مؤسسه امام خمینی
 5. تحقیق و نگارش کتاب «جلد چهارم از شرح جلد اول اسفار آیت الله مصباح یزدی» انتشار 1396 توسط مؤسسه امام خمینی
 6. کتاب «انسجام‌گروی در توجیه با تأکید بر آرای کیث لرر؛ بررسی تحلیلی‌ـ‌انتقادی» انتشار 1396 توسط مؤسسه امام خمینی
 7. ترجمه، تحقیق و نقد کتاب «نظریه معرفت» اثر کیث لرر، انتشار 1396 توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 8. کتاب «فلسفه الهیات بالمعنی الاخص» برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال طی مراحل انتشار توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 9. تحقیق و نگارش کتاب «جلد پنجم از شرح جلد اول اسفار آیت الله مصباح یزدی» در حال طی مراحل انتشار توسط مؤسسه امام خمینی
 10. نظام معرفت‌شناسی علامه طباطبایی در حال طی مراحل انتشار توسط انجمن معرفت‌شناسی حوزه علمیه قم

ب) پژوهش‌های جاری

 1. تحقیق «تبیین سوبژکتیویسم در فلسفه مدرن و تأثیر آن بر مسئله تجربه دینی» برای مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
 2. تحقیق «مقایسه برهان امکان و وجوب ابن‌سینا با استدلال سوم توماس آکویناس» برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 3. تحقیق «تبیین عمل از منظر جان سرل» برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ج) مقالات

 1. مقاله «پژوهشی در چیستی کلام جدید»، شماره 15 مجله علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی
 2. مقاله «اتحاد نفس با عقل فعال از دیدگاه صدرالمتألهین»، شماره 21 مجله علمی پژوهشی آینه معرفت
 3. مقاله «فلسفه فلسفه دین» شماره 61 مجله علمی پژوهشی قبسات
 4. مقاله «تفسیر صدرایی وحدت شخصی وجود و شواهد دینی آن» شماره 31 زمستان 1391 مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی
 5. مقاله «نقد و بررسی تحلیل معرفت از منظر کیث لرر» شماره 39 بهار 1392 در مجله علمی پژوهشی معرفت فلسفی
 6. مقاله «بررسی تحلیلی انتقادی اتحاد نفس با عقل فعل در فلسفه اسلامی» شماره 45 پاییز 1393 در مجله علمی پژوهشی معرفت فلسفی
 7. مقاله «در دفاع از مبناگروی: بررسی اشکالات کیث لرر بر مبناگروی» شماره 12 مجله علمی ـ پژوهشی آیین حکمت
 8. مقاله «بنیادهای فلسفی علوم انسانی» شماره 69 پاییز 1392 مجله علمی ـ پژوهشی قبسات
 9. مقاله «در دفاع از استدلال دور و تسلسل بر مبناگروی» شماره 61 بهار 1394 در مجله علمی پژوهشی ذهن
 10. مقاله «تحلیل فلسفی فنای فی الله از منظر صدرالمتألهین» شماره 53، زمستان 93 مجله علمی پژوهشی اندیشه دینی
 11. مقاله «خدا در اندیشه هگل» شماره 78 مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی
 12. مقاله «قانون علیت به ‌مثابه بنیان هستی‌شناختی خداشناسی عقلی» شماره 74 پاییز 1394 مجله علمی پژوهشی قبسات
 13. مقاله مشترک با جناب آقای مصطفی صالحی با عنوان «واکاوی دیدگاه استاد جوادی آملی در نسبت عقل و دین و تأثیر آن بر علم دینی»، شماره 1 زمستان 1393 مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه کلام اسلامی
 14. مقاله «تقریری از واقع‌نمایی گزاره‌های اخلاقی بر پایه تحلیل فلسفی فعل اخلاقی»، شماره 28 پاییز و زمستان 1394 در مجله علمی پژوهشی دوفصلنامه جاویدان خرد
 15. مقاله «انسجام‌گروی تبیینی در توجیه معرفت در بوته نقد» شماره 68 زمستان 1395 در مجله علمی پژوهشی ذهن
 16. مقاله مشترک با سرکار خانم فاطمه حاجی مقصودی با عنوان «معرفت الله در نهج البلاغه» شماره 16 زمستان 1395 در مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه
 17. مقاله «معناشناسی اوصاف الهی از منظر صدرالمتألهین» در مجله علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی شماره 48، بهار 1396
 18. “Philosophy of Philosophy of Religion”, ش19، تابستان 1391، جاویدان خرد علمی پژوهشی
 19. “Philosophical Foundation of the Individual Unity of Existence according to Mulla Sadra”, Ishraq: Islamic Philosophy Yearbook, No.6, 2015, Moscow, p.137-143.
 20. مقاله «وجود از منظر کانت» انتشار در شماره 10، زمستان 1390 مجله علمی تخصصی آیین حکمت
 21. مقاله «تأملی در دیدگاه گوتلب فرگه درباره معنا» شماره 42 مجله تخصصی ذهن
 22. مقاله «اشکال ثبوتی بر نظریه نصب ولی فقیه و پاسخ به آن» در شماره 124 مجله علمی¬¬ترویجی معرفت
 23. مقاله «عوامل تحصیل کمال از منظر صدرالمتألهین» در شماره 3 مجله علمی تخصصی معرفت اخلاقی
 24. شش درس از کتاب «مباحث جدید کلامی و فلسفه دین» با عناوین: دین¬پژوهی و رشته¬های آن، تصور خدا، انواع براهین اثبات وجود خدا، چیستی دین، بررسی تعاریف دین
 25. دو فصل از کتاب انسان¬شناسی اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه¬ها سال 1392
 26. مدخل «نبوت عامه» برای دانشنامه قرآن کریم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 27. مدخل «تسلسل» برای دانشنامه کلام اسلامی مؤسسه امام صادق علیه السلام
 28. مقاله «نقش فلسفه در تکامل انسان» در مجموعه مقالات روز جهانی فلسفه 1389
 29. مقاله «هدف و روی¬کرد در تربیت اخلاقی» منتشره در مجموعه مقالات همایش علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی سال 1390
 30. «تجربه دینی از دیدگاه امام خمینی قدّس¬سرّه» (در شرف انتشار از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 31. مقاله «کمال نهایی انسان از منظر فلسفه اسلامی و اندیشه غربی» انتشار در مجموعه مقالات همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی سال 1391
 32. تحقیق «مبانی فلسفی نظام جمهوری اسلامی» از پروژه تحقیقاتی «مانیفست نظام جمهوری اسلامی» به سفارش نهاد ریاست جمهوری (اتمام طرح در سال 1389)
 33. مقاله «امامت اجتماعی یا ماوراءالطبیعی» در کتاب شریعتی؛ دین و جامعه.
 34. مقاله «روشن¬فکری یا پیامبری» در کتاب شریعتی؛ دین و جامعه.
 35. مقاله «غرب¬شناسی» در کتاب شریعتی؛ دین و جامعه.
 36. رتبه‌ها و جوایز آموزشی و پژوهشی
 37. فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری با معدل 20
 38. کتاب «کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی» در سال 1391ش در چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه حائز رتبه «برگزیده» گردید.
 39. رساله دکتری «نقد و بررسی انسجام‌گروی در توجیه معرفت بشری با تأکید بر آرای کیث لرر» در سال 1393ش در شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه حائز رتبه «شایسته تقدیر» گردید.
 40. رتبه اول جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام سال 1389
 41. رتبه دوم جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام سال 1390
 42. برگزاری موفق کرسی نقد «انسجام‌گروی کیث لرر در توجیه معرفت» با درجه عالی و امتیاز 3/93 در اردیبهشت 1395
 43. شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌ها
 44. مقاله «هدف و روی¬کرد در تربیت اخلاقی»، مقاله برگزیده همایش «علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی»، سال 1390، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 45. مقاله «کمال نهایی انسان از منظر فلسفه اسلامی و اندیشه غربی»، همایش ملی «مبانی فلسفی علوم انسانی» سال 1391، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 46. مقاله ««الگوی تولید علوم انسانی اسلامی»، نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، سال 1390، سالن همایش‌های صدا و سیما
 47. مقاله «فلسفه مضاف به علوم آری، مضاف به امور نه!»، همایش ملی «فلسفه مضاف»، آبان 1395، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 48. مقاله «از آتن تا قم؛ تکامل فلسفه اسلامی در بستر عقلانیت آموزه‌های تشیع»، ارائه در کنگره بین‌المللی «انقلاب و تطور در تفکر و تاریخ اسلامی»، انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ـ مسکو، 7 و 8  اکتبر 2017 (13 و 14 مهر 1396)

والحمدلله

 

منبع: سایت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

Comments are closed.