شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر قاسم پورحسن درزی

معرفی اجمالی

  • دانشار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • کرسی نقد و نظریه با عنوان: بررسی انتقادی تعریف و ماهیت فلسفه دین
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب: هرمنوتیک تطبیقی، تألیف: دفتر نشر، 1384
    • کتاب: فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی، تألیف: حرا، 1394
    • مقاله: اسلام، مدرنیته و تجربه‌ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه‌ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری

معرفی تفصیلی

عناوین دروس

تحقیقات در دست انجام

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)

 

 

وب‌سایت دکتر قاسم پورحسن درزی

Comments are closed.