شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مهین چناری

معرفی اجمالی

 • دکتراي تخصصي:  فلسفه تعليم و تربيت ، 1385 ، دانشگاه تربيت مدرس ، ايران
 • عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه قم
 • زمينه‌­هاي تخصصي و مورد علاقه
  • تعلیم و تربیت اسلامی
  • تربیت اخلاقی
  • هرمنوتیک
 • بعضی از آثار ایشان:
  • کتاب مدرسه و تربیت اخلاقی
  • مقاله: “تربيت اجتماعي از منظر امام خميني” امام خميني و تعليم و تربيت، 1391.
  • مقاله: “بررسي جايگاه و  نقش مادري در دين اسلام با نگره اي تطبيقي بر ديدگاه اماه خميني و آيت الله خامنه اي، همايش “مادري و زن تراز انقلاب اسلامي” 1392.

 

 

معرفی تفصیلی

مشخصات

نام: مهين
نام خانوادگي: چناری
پست الکترونيکي: ————–
وب سايت شخصي: ————–
آدرس محل کار: دانشگاه قم – ساختمان دانشکده ادبيات و علوم انساني
شماره تماس: ————–
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
گروه: علوم تربيتي
مرتبه علمي:  استاديار
عضويت در واحدهاي پژوهشي:  ————–
 

سوابق تحصيلي
کارشناسي:  علوم تربيتي ، 1362 ، دانشگاه تهران ، ايران
کارشناسي ارشد:  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ، تعليم و تربيت اسلامي ، 1374 ، دانشگاه تربيت مدرس ، ايران
دکتراي تخصصي:  فلسفه تعليم و تربيت ، 1385 ، دانشگاه تربيت مدرس ، ايران

فرصت مطالعاتي: شش ماه انجام کار پژوهشي در دانشگاه UCF فلوريدا با پروفسور گالاگر در سال 1384

سوابق کاری

1-  مشاور واحد خواهران از سال 1376 تا کنون
2- عضو هيئت مديره انجمن فلسفه تعليم و تربيت  ايران در دوره اول و دوم
3-  ————–
4-  ————–


زمينه‌­هاي تخصصي و مورد علاقه
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • تربیت اخلاقی
 • هرمنوتیک

 

طرح­‌هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا

1- -طرح پژوهشي “بررسي تطبيقي تربيت اخلاقي در نظام هاي آموزشي چند کشور جهان”
2- ————–
3- ————–
4- ————–

سوابق تدريس

دروس تدريس شده:

دروس کارشناسي:

فلسفه آموزش و پرورش – مباني و اصول آموزش و پرورش – تاريخ آموزش و پرورش- روشها و فنون تدريس.

دروس کارشناسي ارشد يا دکتراي حرفه اي روانشناسي رشد – مکاتب فلسفي تعليم و تربيت – سير آراء تربيتي.

دروس دکتري : ——————–

کتاب هاي تأليف شده
1- مدرسه و  تربيت اخلاقي
2- ————–
3- ————–
4- ————–

جوایز علمی
1- پژوهشگر برتر سال 1389
2- ————–
3- ————–
4- ————–


آشنايي با زبان­هاي خارجي
1- انگليسي
2- عربي
3- ————–
4- ————–
 


مقالات و پژوهش ها

چناري مهين، “مقايسه هوسرل هايدگر و گادامر با محک روش شناختي” پژوهشهاي فلسفي – کلامي( پژوهشهاي علوم انساني سابق)، شماره 34، صفحه113-138، 1386.
چناري مهين، “روش تدريس در هرمنوتيک فلسفي گادامر” انديشه هاي نوين تربيتي، سال دوره 4، شماره 1و2، صفحه45-62، 1387.
چناري مهين، “روش سقراطي به منزله راهبردي براي تربيت شهروندي” نوآوري هاي آموزشي، سال سال 7، شماره 27، 1387.
چناري مهين، “مقايسه خودپنداره دانش آموزان واجد والدين داراي نگرشهاي تربيتي مثبت و منفي با توجه به جنسيت دانش آموزان” خانواده و پژوهش، شماره 4، صفحه91-110، 1387.
چناري مهين، باقري خسرو، “هرمنوتيک فلسفي گادامر و اهداف تعليم و تربيت” روان شناسي و علوم تربيتي، سال سال 38، شماره 1، صفحه1-20، 1387.
چناري مهين، “فرونسيس و پژوهش در تعليم و تربيت” انديشه هاي نوين تربيتي، سال دوره 6، شماره 1، صفحه9-29، 1389.
چناري مهين، “فرونسيس” انديشه هاي نوين تربيتي، سال 6، شماره 1، صفحه9-30، 1389.
 

 

 

مقالات فارسی چاپ شده در همایش‌ها 

چناري مهين، “معيارهاي سلامت و بيماري رواني در اسلام” دومين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، صفحه36-37، 1379.
چناري مهين، “فلسفه تعليم و تربيت گادامر و روش پژوهش” اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، صفحه41، 1389.
چناري مهين، “گادامر ديويي و تعليم و تربيت” اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، صفحه42، 1389.
چناري مهين، “انعطاف پذيري و رسالت نظام آموزشي در جوامع اسلامي” تعليم و تربيت در ايران و نسبت آن با فلسفه هاي جديد تعليم و تربيت، صفحه120-123، 1390.
چناري مهين، “مباحثه تفسيري روشي نوين در تعليم و تربيت ايران” ، 1390.
چناري مهين، “فرهنگ ايثار و شهادت و راههاي تقويت آن در بين دانش آموزان و دانشجويان” همايش فرهنگ ايثار و شهادت، 1390.
چناري مهين، “تربيت اجتماعي از منظر امام خميني” امام خميني و تعليم و تربيت، 1391.
چناري مهين، ياوري فاطمه، “آزادي انواع و حدود آن از ديدگاه امام خميني” امام خميني و تعليم و تربيت، 1391.
چناري مهين، “رابطه نظريه و عمل در تعليم و تربيت از ديدگاه ارسطو” روش شناسي و روشهاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت، صفحه109-112، 1391.
چناري مهين، “کاربست رويکرد تطبيقي در فلسفه تعليم و تربيت” روش شناسي و روشهاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت، صفحه113-116، 1391.

چناري، مهين، “انتظار و راهبردهاي تربيت زمينه ساز در رسانۀ ملي با محوريت کلام امام خميني و حضرت آيت الله خامنه اي”،همايش بين المللي دکترين مهدويت، 1392

چناري، مهين، “سير تغيير پارادايم ها در تعليم و تربيت” سومين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، 1392.

چناري، مهين، “نقش معلمان در اصلاحات نظام هاي آموزشي”، سومين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، 1392

چناري، مهين، “مقايسه نقش مادري در ديدگاه فيمينيست ها و اسلام،  همايش “مادري و زن تراز انقلاب اسلامي، 1392

چناري، مهين، “بررسي جايگاه و  نقش مادري در دين اسلام با نگره اي تطبيقي بر ديدگاه اماه خميني و آيت الله خامنه اي، همايش “مادري و زن تراز انقلاب اسلامي” 1392.

International Journal Papers
چناري مهين, “Hermeneutics and theory of mind”, PHENOMENOLOGY AND THE COGNITIVE SCIENCES, Vol. 8, No. 17, PP. 17-31, 2009.
International Conference Papers
چناري مهين, “TEACHERS ATTITUDE TO TEST_DRIVEN ACCOUNTABILITY; DEVELOPING A COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT”, Proceedings of contemporary islamic ethics , 2012.
 منبع: سایت دانشگاه قم http://l1l.ir/4vnv

Comments are closed.