شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر زهره موسی‌زاده

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد: فلسفه تعلیم و تربیت
 • دکتری: روانشناسی رشد وتوسعه تحصیلی
 • عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
 • برخی از آثار ایشان:
  • تالیف کتاب پرخاشگری: ماهیت، انواع، نظریه ها و پیش گیری “با ضمیمة ماهیت، مصادیق و روش های پیشگیری از پرخاشگری در اسلام”
  • طرح آموزشی تدوین برنامه سر فصل دروس تخصصی رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی،دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران –سال های 84-1383
  • ارائه مقاله با عنوان ضرورت نو اندیشی دینی در حوزه کارکرد های خانواده ،چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان ،دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه

 

معرفی تفصیلی

مشخصات

پست سازمانی:     عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی:     دکتری

رشته تحصيلي:    روانشناسی رشد و توسعه تحصیلی

مرتبه:               استادیار

سال فراغت:          1379/08/14

دانشگاه محل تحصیل:      دانشگاه مادرید

نوع استخدام:       رسمی آزمایشی

نوع همکاری:      تمام وقت

پایه استخدامی:    13

تاریخ شروع همکاری      1380/07/01

ایمیل: mosazadeh@isuw.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکتری: روانشناسی رشد وتوسعه تحصیلی

عنوان پایان نامه دکتری: پرخاشگری و توجیه آن: مطالعه بین فرهنگی مابین دانشجویان ایرانی واسپانیایی

 کارشناسی ارشد: فلسفه تعلیم و تربیت

 کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی

 

سوابق آموزشی

تدریس دروس مرتبط با حوزه تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل:

 روان شناسی عمومی

روان شناسی رشد

روان شناسی تربیتی

روش ها و فنون تدریس

روان شناسی اجتماعی

اصول و مبانی تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت در خانواده، تعلیم و تربیت اسلامی

دانش خانواده

 تدبیر زندگی

مهارت های تحصیلی و……….

 

سوابق پژوهشی

 

الف) کتب(تالیف، ترجمه، تصنیف و…)

1-تالیف کتاب پرخاشگری: ماهیت، انواع، نظریه ها و پیش گیری “با ضمیمة ماهیت، مصادیق و روش های پیشگیری از پرخاشگری در اسلام”

2-طرح آموزشی تدوین برنامه سر فصل دروس تخصصی رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی،دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران –سال های 84-1383

3-طرح آموزشی بازنگری و تدوین سر فصل دروس رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران – سال 1384

4- داوری طرح پژوهشی بررسی تاثیر روش های نمایش انیمیشن و سخنرانی معلم بر یادگیری مفاهیم(عینی و انتزاعی)،دانشگاه آزاد اسلام شهر-سال 1384

5- همکاری طرح آموزشی عملیاتی نمودن فرآیند نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشگاه امام صادق(ع9واحد خواهران – سال 1384

6- تنظیم و تدوین جزوات آموزشی جهت تدریس با عنوان تعلیم و تربیت با نگرشی بر روانشناسی رشد(1382)،دانش خانواده (1383)

7-گردآوری و تدوین جزوات و بروشورهای اموزشی با عناوین:مهارت های برقراری ارتباط موثر، انگیزش تحصیلی، موفقیت، ندای مشاور

 

ب) مقالات علمی:

1.چاپ مقاله علمی-پژوهشی با عنوان تاثیر حکمت سینوی و اسلامی در آندلس و اسپانیای معاصر، دو فصلنامه علمی- پژوهشی حکمت سینوی(مشکوه النور)، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، سال چهاردهم، پاییز و زمستان 1389.

2.چاپ مقاله علمی – پژوهشی با عنوان معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه، دو فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1388

3.چاپ مقاله با عنوان اصطلاح شناسی پرخاشگری در اسلام، همایش بین المللی تحلیل میان رشته ای پرخاشگری و تروریسم، مادرید- اسپانیا، سپتامبر 2007.

4.چاپ مقاله علمی- پژوهشی با عنوان توجیه پرخاشگری در چند کشور آسیایی و اروپایی با زمینه های مذهبی و فرهنگی متفاوت، مجله جامعۀ بین المللی مطالعه ی رشد رفتاری، شماره 31، می 2007

5.مقاله مروری بر نظریات ارائه شده در زمینه چگونگی کاهش اضطراب به هنگام سخنرانی در جمع، ویژه نامه علوم تربیتی، دانشگاه کمپلوتنسه مادرید- اسپانیا. سال 1378.

6.چاپ مقاله با عنوان خشم، خصومت و پرخاشگری، مجله علمی- پژوهشیAggressive behavior، جلد27، شماره3، سال 2001 میلادی.

7.چاپ مقاله با عنوان میزان پذیرش رفتارهای پرخاشگرانه، مجله علمی پژوهشی Aggressive behavior ، جلد27، شماره3، سال 2001 میلادی.

8.چاپ مقاله با عنوان نگرش اخلاقی به پرخاشگری در موقعیت های مختلف، مجله علمی، پژوهشیAggressive behavior ، جلد27، شماره 3، سال 2001 میلادی.

9.مقاله استراتژی حل مسأله: بررسی مشکلات ریاضی دانش آموزان در مقطع ابتدایی، ویژه نامه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه کمپلوتنسه، مادرید- اسپانیا، 1375.

 

ج) شرکت در سمینارها و همایشها:

 الف-همایشها

1 ارائه مقاله با عنوان ضرورت نو اندیشی دینی در حوزه کارکرد های خانواده ،چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان ،دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه

2- ارائه مقاله با عنوان الگوی عفاف و حجاب زن از منظر آیات و روایات، همایش پژوهش های قرآنی و دومین همایش تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم، سازمان اوقاف و امور خیریه، تیر 1390.

3- ارائۀ مقاله با عنوان آسیب شناسی کارکردهای خانواده بر اساس آموزه های دینی، چهارمین کنگرۀ آسیب شناسی خانواده، پژوهشکدۀ خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت 1389.

4- ارائۀ مقاله با عنوان نقش سیاست های رسانه ای بر عملکرد پرخاشگرانۀ کودکان، دومین همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند،” زن، خانواده، تمدن اسلامی”تهران، اردیبهشت 1389.

5- ارائۀ مقاله با عنوان نقش آموزش خانواده در فرایند جامعه پذیری کودکان بر پیش گیری از وقوع جرم، همایش پیشگیری از وقوع جرم، قوۀ قضاییه مشهد، اسفند 1388

6- ارائۀ مقاله با عنوان فرایند شکل گیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در مدارس کشور اسپانیا: فرصت ها و تهدیدها، همایش” تربیت فلسفی و فلسفه تربیت”، سیزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اردیبهشت 1388.

7- ارائۀ مقاله با عنوان ارتباط عفاف و حجاب با رشد شناختی اجتماعی زنان و تأثیر آن بر بهداشت روانی خانواده، همایش بین المللی زنان اندیشمند مسلمان، تهران، بهمن ماه 1387.

8- ارائۀ مقاله با عنوان توصیف سیمای پیامبر اعظم و دین مبین اسلام در کتاب های درسی کشور اسپانیا، همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم در برنامه درسی کشورهای دنیا، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اردیبهشت 1386.

9- ارائۀ مقاله با عنوان نقش مدیریت آموزش پیشگیرانه در بهبود کیفیت آموزشی، همایش چالش های فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، بهمن 1385.

10- تدوین مقاله نقش روش های پژوهش کیفی در حل خلاق مسائل سازمانی، همایش چالشهای فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، بهمن 1385.

11- تدوین مقاله نقش مرجعیت علمی در بهبود عمل گرایی اجتماعی خانواده، همایش مرجعیت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1385.

12- تدوین مقاله امکان و فرایند تربیت جنسی در تعلیم و تربیت رسمی ایران، همایش تربیت جنسی دانشگاه شاهد، سال 1384.

13- ارایۀ مقاله با عنوان پرخاشگری و توجیه آن: مطالعه ی بین فرهنگی مابین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی و اسپانیایی، کنفرانس بین المللی تحقیق پیرامون پرخاشگری، والنسیا- اسپانیا، 14 جولای 2000 میلادی.

14. ارائۀ مقاله با عنوان پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم، کنگره جهانی پرخاشگری، میرافلورس- اسپانیا، 7 جولای 2000 میلادی.

-15ارائه مقاله با عنوان ضرورت نو اندیشی در حوزه کار کرد های خانواده، چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان – دانشگاه شهید بهشتی و پزوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، آذر 1390

-16  ارائه مقاله با عنوان جنبه های مختلف رشد در دوره جوانی و مهارت های زندگی دانشجویی،ایراد سخنرانی در نشست تخصصی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق)ع) واحد خوناهران بهمن 1387

17- ارائه مقاله با عنوان تفاوت ها و تشابهات در پذیرش اخلاقی رفتارهای پرخاشگرانه، کنفرانس بین المللی تحقیق پیرامون پرخاشگری، والنسیا-اسپانیا،14 جولای 2000میلادی

 

ب-کارگاه

1. ارائه مشاوره های فردی و گروهی در زمینه های پیشرفت تحصیلی، تقویت خود، ازدواج،روابط زوجین و تحکیم خانواده و ……

2- برگزاری کارگاه های آموزشی طرح ساماندهی اساتید مشاور دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، با موضوعات: فرایند و فنون مشاوره، مهارت های برقراری ارتباط مؤثر، انگیزش، پرورش خلاقیت، تقویت تمرکز در سالهای 1379 و 1380.

3-برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه جشن ازدواج دانشجویی با موضوعات مهارت های ارتباطی زوجین، راه های حل تعارض، در سال های 1384-1381.

4-برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های تفکر صحیح، طرح هجرت دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، در سالهای 1384-1381.

5- برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط مؤثر، ویژه مسئولین خوابگاه های دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، در سالهای 1387-1381.

6- برگزاری کارگاه آموزشی رفتارشناسی در فرایند مصاحبه، اداره گزینش دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، در سالهای 1387-1384.

7- برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های مدیران موفق، مدیران آموزش و پرورش اصفهان، فروردین 1389.

8- برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی شادی، دانشگاه آزاد شهر قدس، آذر 1388.

9- برگزاری کارگاه آموزشی ارتباطات زوجین، مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری، تیر 1388.4.

10- مدیریت میزگرد تخصصی برنامه درسی پنهان با رویکرد تربیت دینی، نشست سازمان پژوهش و برنامه¬ریزی آموزشی، بهمن 1387.

11- ایراد سخنرانی در چهارمین نشست شعر اجتماعی، کودک، شعر، پیشگیری، سرای اهل قلم، آبان 1387.

12-سخنرانی های متعدد در برنامه های فرهنگی، اردوی پیش دانشگاهی، خوابگاه ها و جلسات آموزش خانواده، دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، از سال1380 تا کنون.

 

سوابق اجرایی:

1.عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران، از سال 1380 تا کنون.

2.معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، 94-1388.

3.مدیرکل آموزش دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، 1388- 1387

4.مدیر گروه مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، 87-1384.

5.مدیر گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، 87-1385.

6.مسئول مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، 84-1380.

7.مسئول ساماندهی طرح اساتید مشاور دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، 83-1380.

8.کارشناس مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران، 80-1379.

9.اشتغال در آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران در سمتهای کارشناس مشاوره، معاون پرورشی و مدرس، 74-1370.

10.تدریس در زمینه دروس علوم انسانی در آموزش و پرورش مناطق مختلف شهر مشهد، 67-1363.

 

عضویت در مراکز علمی – پژوهشی:

 1. عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
 2. عضو سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 1. عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
 2. عضو تیم تحقیقاتی طرح پژوهش ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان (نماد)
 3. عضو تیم تحقیقاتی طرح پِژوهش ملی شاخص های سلامت و کفایت مربیان پیش از دبستان سازمان بهزیستی
 4. عضو کنگره جهانی پرخاشگری،دراسپانیا
 5. عضو کمیته بین المللی تحقیق پیرامون پرخاشگری،در اسپانیا
 1. عضو تیم تحقیقاتی طرح پیشگیری از خشونت خانگی معاونت پیشگیری رشدمدار قوه قضاییه

منبع: سایت دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران http://mosazadeh.isuw.ac.ir/faculty/fa

Comments are closed.