شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید مجید امامی

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد:معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

 • دکتری:فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

 • عضو هیئت علمی و سرپرست معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
 • برخی از آثار ایشان:
  • موضوع رساله دکتری: طراحی نظریه سیاستی فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • کتاب:   پیوست فرهنگی(از مفهوم تا روش)(ناشر: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام))

  • طرح پژوهشی: تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور/مدیر ارشد طرح(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی1390-1392)
  • مقاله: از تصویر آفرینی قرانی تا تصویر سازی سینمایی؛پژوهشی در امکان سینمای دینی(فرهنگ و ارتباطات)

 

 

معرفی تفصیلی

الف) مشخصات فردی:

نام : سید مجید

نام خانوادگی: امامی

 سال تولد: 1361

پست الکترونیکی: s.m.emamy@isu.ac.ir

کارشناسی ارشد:معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع پایان نامه:بررسی مقایسه ای روابط دولت و ملت در دوران پهلوی دوم و انقلاب اسلامی

دکتری:فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع رساله: طراحی نظریه سیاستی فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مدرس دانشگاه امام صادق(از 1387)

مدرس دوره های ارشد دانشگاه باقرالعلوم و…(از 1388)

 

مقالات علمی پژوهشی

1-   از تصویر آفرینی قرانی تا تصویر سازی سینمایی؛پژوهشی در امکان سینمای دینی(فرهنگ و ارتباطات)

2-   جامعه شناسی شیعی و امکان یا امتناع الگوی پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران(اسلام و مطالعات اجتماعی،شماره 3، زمستان 1392)

3-   موعود گرایی در غرب:از اعتقاد تا انتقاد سیری در مبانی و مفاهیم موعود پژوهی معاصر(مشرق موعود)

4-   از جامعه شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت:نقش پارادایم ماهیت گرا در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی هویت ملی(مطالعات ملی)

5-   نقش تحزب در فرهنگ سیاسی و آموزش سیاسی در نظام مردمسالاری دینی(همایش علمی پژوهشی)

6-   چارچوبی انتقادی برای سیاست پژوهی مساله حجاب در جمهوری اسلامی ایران؛منطبق بر نظریه و الگوی عرفی شدن و جامعه ایران(اسلام و مطالعات اجتماعی،شماره1)

7-   شبکه عوامل،زمینه ها و راه حل های مساله حجاب در دانشگاه های ایران؛بایسته های برنامه ریزی فرهنگی با استفاده از نظریه زمینه ای(فرهنگ در دانشگاه اسلامی)

 

 

مقالات علمی ترویجی

8-   جهانی شدن پایان،موعود باوری متناقض غرب و جهانی شدن آغاز،نگاهی دیگر به بحران مدرن و رویکرد مهدوی(انتظار موعود)

9-   معرفی کتاب :خبر،تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان(نامه دین و ارتباطات)

10-  صنعت المپیک و ارتباطات بین الملل؛مطالعه المپیک پکن با تاکید بر تصویرسازی و بازسازی نقش چین در نظام جهانی(نامه دین و ارتباطات)

11-  مطالعه الگوی ناظر بر ارتباطات اجتماعی جامعه دینی با تبیین مختصات روابط سیاسی در اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی(رسانه)

 

مقالات علمی- تخصصی

12-  گذری بر تعاملات دولت و ارتباطات در ایران؛جامعه شناسی تبلیغات سیاسی در دوره پهلوی دوم(نامه فرهنگ و ارتباطات)

13-   نگاهی دیگر به تاثیر آثار علمی مسلمین بر تمن غرب:ارتباطی میان فرهنگی(نامه فرهنگ و ارتباطات)

 

مقالات پذیرفته شده در کنفرانس معتبر

14-   نظریه فرهنگی در تعاطی سنت و دین، پژوهشی در مبانی خط مشی فرهنگی ج.ا.ا(همایش دین و نظریه فرهنگی)

15-   جایگاه شاخص عقلانیت در نظام شاخص های فرهنگی(همایش سیره و معارف رضوی)

16-  برنامه ریزی راهبردی فرهنگ در برنامه پنجم توسعه،اجرای رهیافتی تمدنی در حوزه توسعه فرهنگی با روش حل مساله(تبیین مبانی پیشرفت و عدالت در برنامه پنجم)

17-  احیای روابط امت و امام در انقلاب اسلامی(بررسی ابعاد رهبری امام خمینی)

18-  الصراع العالمی؛ازمه الهویات و الاخلاق الانسانیه:ثقافه حسن الظن فی قبال خلق الکراهیه لدی الغرب(الاجتهاد و التجدید/بیروت)

19-  مولفه ها و الهامات هویت تاریخی و تمدن ایرانی…(الگوی هویت اسلامی ایرانی در چشم انداز 1415)

20-   امکان جامعه و فرهنگ ایرانی-اسلامی در رویکرد خدمات متقابل ،جامعه شناسی تاریخی ایران در اندیشه شهید مطهری(حکمت مطهر)

21-   مطالعه پیوند مفهومی هویت و اعتماد به نفس ملی بر اساس الگوی جامعه شناسی تاریخی بحران در ایران(همایش فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی)

 

کتاب

22-  امید و رسانه پژوهشی در مبانی ابعاد و راهبردهای امید آفرینی اجتماعی در رسانه ملی(ناشر:مرکز پژوهش های صدا و سیما)

23-  فراز و فرود مدرن، از رنسانس تا  جنگ سرد/با مقدمه پرفسور مولانا(ناشر:نور مطاف)

24-  شاخص های فرهنگ عمومی(نویسنده همکار)(ناشر:دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور)

25-  پیوست فرهنگی(از مفهوم تا روش)(ناشر: دانشگاه امام صادق)

26-  پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی؛درسنامه تخصصی(ناشر: شهرداری تهران)

27-  گفتارهایی در تاریخ تمدن(نویسنده همکار)( ناشر: دانشگاه امام صادق)

28-  مبانی و روش علمی امام صادق(نویسنده مقاله در حوزه ارتباطات)( ناشر: دانشگاه امام صادق)

 

سخنرانی علمی

29-  مصاحبه علمی با فصلنامه مطالعات جوان و رسانه(رسانه،هویت دینی موانع و راهکارها)

30-  تبیین ضرورت های شاخص های فرهنگی در ارزیابی عملکرد بخش فرهنگ(دانشگاه امام صادق)

31- مناسبات فرهنگ و سنن الهی(دانشگاه امام صادق)

32- تبیین رهنمودهای رهبری در مساله سبک زندگی(دانشگاه امام صادق)

33- تاریخ تمدن غرب 4(جلسه) والعصر13

34- سینما و رسانه دینی(مدرسه معصومیه قم/به درخواست بسیج دانشجویی امام صادق)

35-  کرسی های آزادانئیشی و ارتباطات علم(دانشگاه پیام نور اصفهان)

36- تاریخ تحلیلی تمدن غرب(2کارگاه)طرح صراط حمید بسیج دانشجویی تهران

 

طرح‌های پژوهشی

37-  تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور/مدیر ارشد طرح(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی1390-1392)

38-  سند رسانه ای توسعه زیارت رضوی(عضو کمیته علمی و ناظر)( پارک علم و فناوری خراسان)

39-  تدوین نظام نامه ارتقای حجاب و عفاف دانشگاه ها/مجری(معاونت فرهنگی وزارت علوم)

40- مفهوم شناسی بنیادی جامعه اطلاعاتی؛رهیافت انتقادی/ناظر(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

41- مطالعه تبلیغات سیاسی و فرهنگ عمومی در انتخابات دهم ریاست جمهوری/مدیر پروژه(دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی)

42- فراتحلیل و آسیب شناسی مطالعات حوزه سبک زندگی شهری و پیشنهادشاخص های سنجش/طراح –در شرف اجرا(مرکز مطالعات شهر تهران)

43- تدوین شاخص ها و برنامه های فرهنگی استان خراسان رضوی/همکار و عضو کمیته علمی/نویسنده کتاب شاخص ها)(دفتر تبلیغات حوزه خراسان)

44-  آسیب شناسی راهبردی و بهسازی برنامه ریزی مهدویت در ج.ا.ا با تاکید بر جایگاه و رسالت مسجد مقدس جمکران

 

منبع: سایت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) http://l1l.ir/4z55

 

 

Comments are closed.