شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدصادق نصراللهی

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد و دکترای معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق (ع)
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه فرهنگ و دولت دانشگاه امام صادق (ع)
 • عضو شورای راهبری مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: «اصول برنامه‌سازی دینی کودک»، برای اتحادیه‌ی رادیو و تلویزیون‌‌های اسلامی (اثر پژوهشی برگزیده دانشجویی سال 1390).
  • رساله دکتری: الگوي سياست‌هاي فرهنگي-ارتباطي حاكم بر تنظيم مقررات شيوة پالايش فضاي مجازي در جمهوري اسلامي ايران
  • مقاله «پالايش فضاي مجازي، حكم و مسائل آن از ديدگاه فقهي» مشترك با دكتر محسن اسماعيلي، دوفصلنامة دين و ارتباطات، دوره 23، شماره 49، بهار و تابستان 1395.
  • انجام پروژه تحقیقاتی «پیوست فرهنگی نظام‌نامة پالایش فضای مجازی کشور» برای مرکز ملی فضای مجازی.

 

 

معرفی تفصیلی

مشخصات:

نام و نام خانوادگي: محمد صادق نصراللهي

نام پدر: محمدرضا

عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع)

رشته‌:‌ معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه: امام صادق (ع)

 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در جمهوري اسلامي ايران، ضرورت‌يابي و امكان‌سنجي

 

رساله دكتري:

الگوي سياست‌هاي فرهنگي-ارتباطي حاكم بر تنظيم مقررات شيوة پالايش فضاي مجازي در جمهوري اسلامي ايران

 

الف) سوابق آموزشي

 • تدریس در دانشگاه امام صادق (ع):
 1. مهارت‌های تحصیلی
 2. روش‌های پژوهش‌ در فرهنگ و ارتباطات
 3. روش‌هاي پژوهش در علوم اجتماعی
 4. حقوق فرهنگ و ارتباطات
 5. تدبر و تفسیر قرآن کریم (5)
 6. آشنایی با وسایل ارتباط جمعی
 • تدریس در دانشگاه صدا و سیما
 1. -مبانی حقوق بین الملل ارتباطات
 2. حقوق ارتباط جمعی
 • تدریس در دانشگاه سوره
 1. مبانی ارتباطات
 • کمک استادی دروس: 1- روش پژوهش در فرهنگ و ارتباطات، 2-آشنایی با وسایل ارتباط جمعی، 3-ارتباطات بین الملل و میان‌فرهنگی، 4-کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امام صادق (ع).

 

ب)سوابق پژوهشي

 • کتاب:
  1. تدوین کتابی تحت عنوان «اصول برنامه‌سازی دینی کودک»، برای اتحادیه‌ی رادیو و تلویزیون‌‌های اسلامی (اثر پژوهشی برگزیدة دانشجویی سال 1390).
  2. تدوين كتابي تحت عنوان «الگوي مطلوب شبكه‌سازي نخبگان متخصص-متعهد در حوزة رسانه‌هاي همگاني» براي مؤسسة اشراق.

 

 • مقالات علمي-پژوهشي:
  • «تبيين بنيان‌هاي نظري حاکم بر “ارزش‌هاي خبري”  و “نظريه‌ي استفاده و خشنودي”؛ مقدمه‌اي بر مطالعه‌ي بومي خبر»، مشترك با دكتر محمدهادي همايون، دوفصلنامه دين و ارتباطات، شماره 41، بهار و تابستان 91.
  • مقاله «جايگاه قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در جمهوري اسلامي، ضرورت‌يابي و امكان‌سنجي قانون و اقتضاهاي برآمده از آنها»، مشترك با دكتر محمد هادي همايون، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره 51، پاييز 1391.
  • مقاله «نقش تحزب در فرهنگ سياسي و آموزش سياسي در جمهوري اسلامي ايران» در طرح «تدوين پيش‌نويس قانون احزاب کشور» که به سفارش مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) صورت پذيرفته و دارای گواهی علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است.
  • مقاله «تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب مزاح» مشترك با دكتر احمدعلي قانع و آقاي جهانگير فيض‌آبادي،‌ دوفصلنامه مطالعات قرآن و حديث. دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1395.
  • مقاله «پالايش فضاي مجازي، حكم و مسائل آن از ديدگاه فقهي» مشترك با دكتر محسن اسماعيلي، دوفصلنامة دين و ارتباطات، دوره 23، شماره 49، بهار و تابستان 1395.
  • مقالة « A Comparative Study of Regulating the Filtering of Cyberspace in the US, the EU and China; Proposals for Policymaking in Iran» مشترک با دکتر حسن بشیر، در Journal of Cyberspace Studies, Volume 2, Issue 1, Winter and Spring 2018.

 

 • مقالات علمي-تخصصي:
  1. نگارش مقاله‌ای تحت عنوان «ضرورت یابی قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران» در نشریه نامه‌ی پژوهش فرهنگی متعلق به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  1. نگارش مقاله‌ای تحت عنوان «مفهوم شناسی قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران» در نشریه‌ی نامه‌ی فرهنگ و ارتباطات، متعلق به مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
  1. نگارش مقاله‌اي تحت عنوان «تکيه دولت» در نشريه‌ي دعوت.
  1. نگارش مقاله‌ای تحت عنوان «الگوي مطلوب سياستي شبکه‌سازی نخبگان علمي انقلاب اسلامي ايران» در نشریة «پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی».

 

 • همایش‌ها و نشست‌های علمی:
  1. پذیرش مقالة «بررسی نسبت میان مفهوم فرهنگ و سکولاریسم در غرب» در همایش دین و نظریة فرهنگی،‌ سال 1394.
  1. ارائة مقالة «اصول برنامه‌سازی دینی کودک» در نشست «دین،‌ رسانه و کودک» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1391.
  1. شرکت در میزگرد علمی «جایگاه رسانه‌های دیجیتال در نظام جامع رسانه‌ای» در سومین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال، سال 1388.
  1. پذیرش و ارائة مقاله «مطالعة تطبیقی مقررات‌گذاری پالایش فضای مجازی در آمریکا، اتحادیة اروپا و چین: پیشنهادهای سیاستی برای ایران» در اولین کنفرانس «حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی»، دی ماه 96.
  1. پذیرش مقاله «چارچوب فقهی «صورت‌بندی مسئله» در سیاست‌گذاری فرهنگی» در اولین کنفرانس «حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی»، دی ماه 96.
  1. پذیرش و ارائة مقاله «مطالعة تطبیقی مقررات‌گذاری پالایش فضای مجازی در آمریکا، اتحادیة اروپا و چین: پیشنهادهای سیاستی برای ایران» در اولین همایش بین المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات»،  اسفند 96.

 

 • طرح‌هاي تحقيقاتي:
  1. نظارت بر پروژه‌ي تحقيقاتي “دين و رسانه‌ها” در اتحاديه‌ي راديو و تلويزيون‌هاي اسلامي در سمت دبير کميته‌ي معارف ديني که ماحصل آن تدوين يک مجلد کتاب در اين عرصه بوده است.
  2. انجام پروژه‌ي تحقيقاتي «مدل مفهومي تعليم و تربيت ديني کودکان در راديو و تلويزيون» به سفارش اتحاديه‌ي راديو و تلويزيون‌هاي اسلامي با انجام بيش از 10 مصاحبه با دست‌اندرکاران اين حوزه که رو به اتمام مي‌باشد.
  3. مشارکت در پروژه‌ي تحقيقاتي «الگوی مطلوب سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران » برای مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) با سفارش دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان و طراحي طرح تحقيق اين پروژه.
  4. انجام پروژه‌ی تحقیقاتی «چالش‌های حقوقی ناشی از همگرایی رسانه‌ها برای صدا و سیما» برای مرکز تحقیقات صدا و سیما.
  5. دبیری پروژة تحقیقاتی «بازنگری در رشتة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات» برای دانشگاه امام صادق (ع).
  6. انجام پروژه‌ی تحقیقاتی «شبکه سازی نیروهای علمی متعهد و متخصص در حوزة رسانه‌ها»، برای مؤسسة اشراق.
  7. انجام پروژة تحقیقاتی «پیوست فرهنگی نظام‌نامة پالایش فضای مجازی کشور» برای مرکز ملی فضای مجازی.
  8. انجام پروژه تحقیقاتی «پایش شغلی دانش آموختگان دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات» برای دانشگاه امام صادق (ع)
  9. پروژة تحقیقاتی در حال انجام «فقه فردی فضای مجازی» برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
  10. پروژة تحقیقاتی در حال انجام «سیاست‌های فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» برای مرکز ملی فضای مجازی
  11. پروژة تحقیقاتی در حال انجام «الگوی فرهنگی-ارتباطی معماری دانشگاه امام صادق (ع)» برای دانشگاه امام صادق (ع)
  12. پروژة تحقیقاتی در حال انجام «آسیب‌شناسی و سیاست‌گذاری تدوین و تصویب قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران » برای مجمع عالی بسیج

 

 • راهنمایی پایان‌نامه:
  1. پایان‌نامه «شیوه‌های جذب ارتباط‌گیران در شبکه‌های اجتماعی مجازی، مورد مطالعة کانال‌های فارسی پرمخاطب در تلگرام»، دانشجو: عبدالرحیم قاسمی‌نژاد، در حال نگارش
  2. پایان‌نامه «الگوی فرهنگی ارتباطی مقابله با تحریف ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر تحریف زدایی از اندیشه و سیره امام خمینی رحمه الله الیه» دانشجو: محسن جوهری، در حال نگارش
  3. پایان‌نامه «تحلیل سیاستی سازوکارهای نظارت بر سازمان صداوسیما» دانشجو: علی رشیدی کوچی، در حال نگارش
  4. پایان‌نامة «پیوست فرهنگی اینترنت اشیاء در جمهوری اسلامی ایران»، دانشجو: علی زرودی، در حال نگارش.
  5. پایان‌نامة «آسیب شناسي اثرات بازرگاني تبلیغاتی رسانه ملي بر توسعه برند كالاي ايراني» دانشجو: علی خیاط، در حال نگارش.

 

 • مشاوره پایان‌نامه
  1. پایان‌نامة «اجرا پژوهی برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران» دانشجو: مسعود حسنلو، شهریور 1396.
  2. پایان‌نامة «تدوين سياست های فرهنگي-ارتباطي پويانمايي تلويزيوني در جمهوری اسلامي ايران» دانشجو: عباس قائمی، در حال نگارش

 

 • داوری پایان‌نامه
  1. پایان‌نامة کارشناسی ارشد «مطالعه شبکة اجتماعی اینستاگرام و سبک زندگی مجازی»، دانشجو:‌علیرضا زارعی، تابستان 1396.
  2. پایان‌نامة  کارشناسی ارشد «سیاست‌های مطلوب رسانه‌ای شبکة برون مرزی هیسپان‌تی وی با رویکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دانشجو: معصومه مرادجانی. شهریور 96.
  3. پایان‌نامة کارشناسی ارشد «سیاست‌گذاری محتئایی تولید بازی‌های ویدئویی بومی در جمهوری اسلامی ایران»، دانشجو: محمد مهدی شقایقی، تابستان 96.
  4. پایان‌نامة کارشناسی ارشد «الگوی مقررات‌گذاری انتشار محتوای صوت و تصویر در بستر‌های مبتنی بر پهن‌باند»، دانشجو: مهدی شاطرانلو، زمستان 96.

 

 کارنامه‌ي اجرايي:

 1. مسئوليت سايت فرهنگي- خبري معروف‌ياران زير نظر معاونت آموزشي بسيج در مؤسسه‌ي آفتاب 8 ولايت- سال 1387.
 2. دبير کميته‌ي معارف در اتحاديه‌ي راديو و تلويزيون‌هاي اسلامي- سال 89-1388
 3. کارشناس تهيه‌ي بولتن صبح در معاونت امور رسانه‌هاي رياست جمهوري- سال 1389.
 4. بورسیه‌ی دانشگاه امام صادق (ع)
 5. مدیر اجرایی دوفصلنامه علمی –پژوهشی دین و ارتباطات
 6. مسئول گروه فرهنگ و دولت در دانشکدة‌ معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات،‌ دانشگاه امام صادق (ع)
 7. کارشناس مدعو کارگروه رسانه، مؤسسة اشراق.
 8. کارشناس مدعو بخش سیاسی، شورای نظارت بر صدا و سیما.
 9. کارشناس مدعو کارگروه فرهنگی-اجتماعی،  مرکز ملی فضای مجازی.
 10. كارشناس مدعو مركز پژوهش‌هاي فكري فرهنگي جوانان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
 11. كارشناس مدعو پژوهشكدة فضاي مجازي سپاه
 12. كارشناس مدعو شوراي تخصصي كودك و نوجوان سازمان صداو سيما
 13. كارشناس مدعو معاونت محتواي مركز ملي فضاي مجازي
 14. کارشناس مدعو مجمع عالی بسیج
 15. مشاور تحصیلی رشتة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

منبع: وب‌سایت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) http://l1l.ir/4zbw

Comments are closed.