شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر کریم خان‌محمدی

معرفی اجمالی

 • عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال ۱۳۷۸
 • -استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال۱۳۸۶ و ۱۳۸۸.
 • برخی از آثار ایشان:
  • مبانى جامعه شناسى در قرآن، فصلنامه علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۰، شماره ۱۵ .
  • – تحلیل جامعه شناختی مناسک مذهبی در فرایند جهانی شدن (مطالعه موردی مناسک قالی شویان مشهد اردهال) فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی،  سال ۱۳۸۵ ، شماره۱۳ .

 

معرفی تفصیلی

مشخصات

·گروه: علوم اجتماعی

کریم خان محمدی

رتبه علمی: استادیار

متولد ۱۳۴۹
رایانامه: khanmohammadi@bou.ac.ir
تلفن اداره: ۰۲۵۳۲۱۳۶۶۰۰
نشانی اداره:دانشگاه باقرالعلوم (ع) – گروه علوم اجتماعی

سوابق اجرایی

– سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی ازشماره ۱ تا ۱۰ .

– عضو هیات تحریریه فصلنامه نامه قم سال ۸۳-۷۹-

-ریاست پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

-مشاور پژوهشی ارشاد اسلامی به مدت چهار سال از ۷۸ تا ۸۳

-عضو هیات علمی در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال ۱۳۷۸

-مدیر گروه مطالعات روحانیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال ۸۷

– دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در سه سال متوالی ۸۶-۸۵-۸۴-

-استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال۱۳۸۶ و ۱۳۸۸.

– اخذ تندیس ملی فداکاری در مقطع دکتری، ۲۹ آذر سال ۱۳۸۵.

– سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه دین و رسانه، رواق هنر و اندیشه سابق

– مدیر گروه ارتباطات و تبلیغ (با تاکید بر حج)، دانشکده علوم حدیث، قم

.- عضو هیات مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم.

ـ ناظر دومین و سومین همایش علمی پژوهشی ” منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی” در استان زنجان، سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳.

– عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۷.

– عضو شورای تخصصی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال ۱۳۸۹.

مقالات ارائه شده در سمینارها

سمینارهای بین المللی 

 • – دراسة علمیة اجتماعیة لظاهرة الشجرة التی تقطر دماً المعروفة بالفارسیة(چنار خونبار )، ملتقی الطف العالمی و الثقافی الدولی الثانی، وزاره التعلیم العالی و البحث العلمی، الجامعه المستنصریه، عراق، مورخ (۳۱/۱/۲۰۱۱م، و ۱/۲/۲۰۱۱م مصادف با ۲۶ و ۲۷صفر۱۴۳۲ و۱۱و۱۲بهمن ۱۳۸۹)
 • – عناصر پایداری فرهنگ ایرانی در مواجهه با فرهنگ های بیگانه، همایش بین المللی ایران فرهنگی: گذشته ، حال و آینده، روزهای ۲۳،۲۴ دی­ماه۱۳۸۷ هجری خورشیدی،  دانشگاه تهران.

 

سمینارهای ملی و نشست‌­های علمی

 • ـ  بازنمایی شیعه در رسانه ­های غربی و نقش حج در اصلاح آن، پژوهشکده حج و زیارت، ۱۴/۱۱/۱۳۹۲.
 • ـ آثار اجتماعی ارتباطات دینی، تهران، پژوهشگاه باقرالعلوم (ع)،۷/۱۱/۱۳۸۷.
 • – بررسی پدیده چنار خونبار زرآباد قزوین، سمینار ارتباطات و دین عامیانه، دانشگاه تهران ، سال۲۰/۲/۱۳۸۵..
 • ـ پدیدارشناسی نمادهای دینی، بیست ویکمین نشست عاشورا پژوهی «چهل منزل تا اربعین»، مجتمع شهید فهمیده، ۲۷/۲/۱۳۸۶.
 • ـ عقلانیت وحیانی در نظام معرفتی قرآن کریم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، ۱۹/۱۲/۱۳۹۲.
 • – دولت کریمه جامعه توسعه یافته، اجلاس دوسالانه حضرت مهدی (عج) ، زاهدان، سال ۱۳۷۸.
 • ـ سبک زندگی رضوی، همایش ملی خانواده و سبک زندگی، زنجان، ۲۰/۶/۱۳۹۲.
 • ـ مفهوم شناسی عقلانیت و دور باطل آن در غرب، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم، سه شنبه  ۲۴/۲/۱۳۹۲.
 • – مشارکت سیاسی زنان در اندیشه اسلامی، همایش نقش زن در گفت و گوی تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری،۳/۱۱/۱۳۷۹
 • – رسانه تلویزیون و سکولاریسم، پیش همایش رسانه مدرن و سکولاریسم؛ پژوهشکده صدا و سیما، ۶/۲/۱۲۸۶.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی/ کتب و مجموعه مقالات

 • – تفکرات نظرى پیرامون تنزل جایگاه زنـان در جوامع اسلامـی، فصلنامه علوم سیاسی زمستان ۱۳۷۸، شماره۷ .
 • – مبانى جامعه شناسى در قرآن، فصلنامه علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۰، شماره ۱۵ .
 • – تحلیل جامعه شناختی مناسک مذهبی در فرایند جهانی شدن (مطالعه موردی مناسک قالی شویان مشهد اردهال) فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی،  سال ۱۳۸۵ ، شماره۱۳ .
 • – آسیب ‏شناسى انقلاب اسلامى ایران از دیدگاه امام خمینی ‏قدس سره،‏ فصلنامه علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲۰ .
 • – برآمدن شیعه و تشیع در اندیشه شهید صدر، فصلنامه شیعه شناسى، سال اول، شماره ۳ و ۴ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲.
 • – قشربندى اجتماعى از دیدگاه امام على(ع)، فصلنامه علوم سیاسی، زمستان ۱۳۷۹،  شماره ۱۱
 • – تبیین موقعیت زن در تمدن هاى قبل از اسلام، فصلنامه فرهنگنامه زنجان، سال ۱۳۸۰، ش ۷-۶ پاییز ۱۳۸۰، صص۶۴-۴۹ .
 • – شاخص های توسعه در جامعه آرمانی عصر ظهور (عج)، فصلنامه نامه قم، سال پنجم، تابستان ۱۳۸۱، ش ۱۷و۱۸، صص۹۸-۸۵ .
 • – خردورزی زن در اندیشه امام علی (ع)، فصلنامه نامه قم، سال چهارم،تابستان ۱۳۸۰ ،ش ۱۴.
 • – اسلام ، غرب و رسانه ها ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی ، سال نهم، زمستان ۱۳۸۵، ش ۳۶.
 • – جامعه اطلاعاتی و دین ، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، تابستان ۱۳۸۴ ، ش ۶۲ .
 • -جامعه اطلاعاتی و دین اسلام، فصلنامه ره آورد نور، زمستان ۱۳۸۴، ش۱۳، به نقل از رسانه.
 • – پدرتباری در جامعه اسلامی(۱) ،پیام زن ، سال سوم ، خرداد ۱۳۸۰ ، ش۳.
 • –  پدرتباری در جامعه اسلامی(۲) ،پیام زن ، سال سوم ، خرداد ۱۳۸۰ ، ش ۵ .
 • – بررسی فرایند اسلامی کردن دانشگاهها در ایران(با رویکرد سیاستگذاری فرهنگی)، فصلنامه علمی- ترویجی دانشکاه اسلامی، پائیز و زمستان ۱۳۸۵، ش ۳۲-۳۱.
 • – جامعه پذیری دینی در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، زمستان ۱۳۸۵، ش۱۶.
 • – الگوی ارتباطات درقرآن کریم، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، بهار ۱۳۸۶، ش۳۳.
 • – آینده ادیان در چشم انداز جهانی، فصلنامه علمی- تخصصی انتظار، سال هفتم، تابستان۱۳۸۶، ش ۲۱ .
 • – تعین اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در اندیشه معاصر تشیع، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، سال پجم، تابستان۱۳۸۶، ش۱۸.
 • – رویکرد انتقادی به پدیده جهانی شدن، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، پائیز ۱۳۸۶، ش۳۹.
 • – تحلیلی برسیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم (ص)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام، بهار ۱۳۸۸، شماره ۳۷.
 • –  زلزله بم و لزوم بازسازی اندیشه ها، نشرِیه همراه، بسیج اساتید، سال ۱۳۸۲.
 • – سرمقاله­ های فصلنامه شیعه شناسی شماره های ۵-۴-۳-۲ ، و سرمقاله­های فصلنامه دین و رسانه
 • – مشارکت سیاسی زنان، کتاب، زنان وگفتگوی تمدنها: مقالات همایش نقش زن در گفت و گوی تمدن‌ها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری،۱۳۸۲
 • – عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی، سال دهم،شماره۲، ۱۳۸۸،(ش پیاپی۳۸).
 • – مفهوم شناسی توسعه و موانع آن از نگاه قرآن، فصلنامه الهیات اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۸۸، سال اول، شماره ۲-۱ .
 • – جوانان در اندیشه امام خمینی ره (با رویکرد مخاطب شناسی)، مجموعه مقالات همایش روحانیت و نسل جوان، شماره سوم، پائیز ۱۳۸۸.
 • – بررسی پدیدارشناختی چنار خونبار الموت قزوین، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۲۷، ۱۳۸۸.
 • – چاه عریضه جمکران از خرافه تا واقعیت، ( باهمکاری آقای محمد­رضا انواری)، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، شماره۳۷، ۱۳۹۱.
 • – التفسیرالاجتماعی للشعائر الدینیة فی ظل العولمه، ترجمه: صالح البدراوی، مجله اطیاف، شتاء ۲۰۱۰، بغداد.
 • – جستاری نظری بر امکان طرح جامعه شناسی دینی، (مجموعه گفتگو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی، پیش شماره اول و دوم، در دو قسمت، پاییز ۱۳۸۹، زمستان۱۳۹۰.
 • ـ جهانی سازی؛ تجاری سازی فرهنگی یا تنوع فرهنگی؟ (مطالعه موردی WTO و یونسکو(، قم، پ‍‍ژوهشکده باقرالعلوم(ع)، اردیبهشت ۱۳۸۹.
 • ـ اندیشه ارتباطی ابن ­خلدون و هابرماس، فصلنامه دین و رسانه، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۰،
 • – مقایسه عقلانیت­ارتباطی با عقلانیت­وحیانی (بر اساس دیدگاههای هابرماس و علامه طباطبایی)، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره ۵۷، بهار ۱۳۹۱، صص۳۱-۶۰.
 • ـ کاربرد روش معناشناسی در مطالعه عقلانیت شیعی بر مبنای اندیشه تفسیری علامه طباطبایی، فصلنامه علمی_ پژوهشی شیعه شناسی، با همکاری دکتر داود فیرحی، شماره ۴۶
 • – درآمدی بر ارتباطات اسلامی در جامعه دینی: از علم دینی تا علم ارتباطات دینی، با همکاری دکتر داود رحیمی سجاسی، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، سال بیست و یکم، شماره ۱۸۱، دی ۱۳۹۱، صص۵۵-۷۰.
 • – آینده ادیان در چشم انداز جهانی، آینده پژوهی: پژوهشهایی در باره آینده، کتاب جمعی، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰، به نقل از فصلنامه انتظار.
 • – روش تحقیق چهره به چهره در سیره پیامبر اعظم (ص)، متون علمی آموزشی مبلغان/ ره توشه راهیان نور، ویژه رمضان، ۱۳۹۲.
 • – نقد و بررسی تطبیقی مکتب انتقادی فرانکفورت و مطالعات فرهنگی بیرمنگام، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره ۶۳
 • – الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، پذیرفته شده برای شماره آتی
 • – بررسی پدیدار شناختی سبک معماری  ایرانی اسلامی: مطالعه موردی خانه عباسیان کاشان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، پذیرفته شده برای شماره آتی
 • – روش­شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام، فصلنامه علمی تخصصی اسلام و مطالعات اجتماعی، سال اول، شماره ۲، پائیز ۱۳۹۲.
 • –  سبک زندگی حضرت ابوالفضل: الگویی بهینه، همایش سبک زندگی حضرت ابوالفضل العباس (ع)، زنجان، ۱/۳/۱۳۹۳

 

پایان نامه‌های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد

 • – اسلام و محیط زیست، علی­جان حسنی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۴.
 • – آسیب شناسی تبلیغ دین در محیط­های نظامی با تاکید برخدمت وظیفه عمومی، مجتبی منصوریان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • – اصول ارتباطات و تبلیغ در قرآن، فرح علمی­فرد، سطح ۳، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،۱۳۸۷
 • – اصول حاکم بر تبلیغ از دیدگاه امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، جامعه المصطفی العالمیه،
 • – الگوی مدیریت پیام از دیدگاه قرآن، داود بشیرزاده، دانشکده صدا و سیمای قم، دی ۱۳۹۱
 • – اهمیه العائله فی الاسلام و مدی فعالیتها، عبدالستار ناصری، جامعه المصطفی العالمیه،  ۱۳۸۴
 • – بازخوانی تصویر روحانیت در سینمای ایران (مورد مطالعه : فیلم های زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)، مصطفی محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی آسیب شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج، حجت یزدانی مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی الگوی ارتباطات میان فرهنگی اسلام و مسیحیت با تاکید برقرآن کریم، حامد اهتمام، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دی ۱۳۹۲.
 • – بررسی انتقادی مبانی معرفت شناختی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام، حسین حاج محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۹۲.
 • ـ بررسی تاثیر شبکه­های اجتماعی بر وقوع و تکوین انقلاب­های عربی: مطالعه موردی تونس و مصر، فاطمه عباس­زاده، دانشگاه مفید،۱۳۹۳.
 • – بررسی دیدگاه پدیدارشناسی کجروی از منظر قرآن و روایات، روح الله هژبری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
 • – بررسی زمینه­های اجتماعی ظهور و ترویج جریان­های عرفان نما در دهه اخیر، سید علی اصغر میر خلیلی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،۷/۱۲/۱۳۹۰
 • – بررسی علل پیدایش دین( با تاکید بر اندیشه شهید مطهری)، محمد هادی رحمانی، جامعه المصطفی،  ۱۳۸۵.
 • ـ بررسی فرصتها، چالش­ها و بایسته­های تبلیغ دین در اینترنت، محمدجواد غفوری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۴/۷/۱۳۹۳.
 • – بررسی مصادیق و مستسنیات غیبت در رسانه­های ارتباط جمعی، سعید احمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی میزان آشنایی طلاب با نیازهای جوانان، مجید دانشور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی نحوه خوانش مخاطبان از قالب برنامه های گفتگوی مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، سمانه قربانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، تیرماه ۱۳۹۳.
 • – بررسی نگرش دانش آموختگان حوزوی به لباس روحانیت، اصغر اسلامی تنها، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۴/۱۱/۱۳۸۹.
 • – بررسی وی‍‍ژگی­های پیام­فرست در تبلیغ دینی از دیدگاه قرآن کریم، دانشکده صدا و سیما، جواد دلاوری، مهر۱۳۹۲.
 • – تحلیل جامعه آرمانی در اندیشه امام سجاد (ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه، سعید مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، فروردین ۱۳۹۱.
 • ـ تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی حضرت زهرا (س)، محمدجواد منصورسمائی، دانشگاه قرآن و حدیث، ۳۰/۶/۱۳۹۳.
 • ـ تفسیر ارتباطی نمادهای حج (کعبه، عرفات، مشعر، منا)، اصغر عزیزی­پور، دانشگاه قرآن و حدیث،
 • – روش شناخت اجتماعی در قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان و نمونه، فاطمه امین پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۸.
 • – طراحی الگوی مطلوب ارتباط روحانیت با نسل جوان با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی، سید عباس حسینی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، مهر۱۳۹۲.
 • – عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی علیه­السلام، محمدصادق امینی، جامعه المصطفی،  ۱۳۸۴
 • – فلسفه اجتماعی قصاص و بررسی انتقادی اشکالات مخالفین، فیاض، جامعه المصطفی­العالمیه، ۱۳۸۴
 • – کارکردهای رسانه­ای آئین حج از منظر آیات و روایات، دانشکده صدا و سیمای قم، مهدی رحمانزاده، دی ۱۳۹۱
 • ـ کارکردهای ارتباطی تولی و تبری در حج، دانشگاه قرآن و حدیث، سید اسماعیل موسوی،۲۵/۳/۱۳۹۲.
 • ـ مبانی انسان­شناختی جامعه پذیری دینی از منظر علامه طباطبایی، مهدی طالعی اردکانی، داشگاه باقرالعلوم(ع)
 • ـ معناشناسی محرمات احرام و کارکردهای ارتباطی آن، محمد مهدوی، دانشگاه قرآن و حدیث،
 • ـ نقش ارتباطات غیرکلامی در انتقال معنا با تاکید بر سیره نبوی، عصمت یاوری، داشگاه باقرالعلوم(ع)
 • – نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن (با تاکید برجامعه پذیری فرزندان)، مریم جوکار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۷.
 • ـ نقش رسانه ملی در امنیت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ۱۳۹۱- ۱۳۸۶، حمید کوچکی، دانشگاه مفید، آذر ۱۳۹۲.
 • – نقش زن در مشارکت سیاسی از منظر قرآن و روایات، زهرا علمی­فرد، سطح ۳، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،۱۳۸۷
 • – یهود در قرآن، صغری محمدی، سطح ۳، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران، ۱۳۸۹

 

پایان نامه‌های مشاوره شده در مقطع کارشناسی ارشد

 • – آسیب شناسی اجتماعی عزاداری­های شیعیان (مطالعه موردی جوانان شهر اصفهان)، امیر پرچمی، دانشگاه قم، ۱۳۸۹.
 • – آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، جعفر بهمنی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – اصول حاکم بر مخاطب شناسی قرآن کریم از منظر جایگاه مخاطب در پیام رسانی، قاسم کرباسیان، دانشکده صدا و سیمای قم، ۱۳۹۱.
 • – بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سیمای جمهوری اسلامی و تطبیق آن با معیارهای موجود در فرهنگ سنتی و مذهبی ایران، رفیع الدین اسماعیلی کریزی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دی۱۳۹۱.
 • – بررسی انتقادی ارزش­های خبری بر اساس مبانی اسلامی، مجتبی سلطانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، آبان ۱۳۹۱.
 • ـ بررسی انتقادی بازنمایی زنان شاغل و خانه­دار در سینمای پس از انقلاب از منظر اسلام، حکیمه مهدیان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • – بررسی انتقادی مکتب تضاد از منظر حکمت صدرایی، محمد کاظم کریمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۹.
 • ـ بررسی تاریخی زمینه­ها و پی­آمدهای مناظرات شیعه و سنی در بغداد از قرن سوم تا پنجم هجری قمری، سید احسان یگانه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی جامعه شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر، سید حسین فخرزارع، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۶.
 • – بررسی جایگاه عفت در ارتباطات میان فردی از منظر آیات و روایات، زینب واعظی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی حقوق مخاطب در آموزه­های نبوی، مریم عالی زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ….
 • – بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با روابط خانوادگی(مورد مطالعه: دانشجویان متاهل دانشگاههای قم)، طاهره فاطمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،۱۳۹۲.
 • ـ بررسی سنت­های الهی ناظر بر انحرافات اخلاقی از دیدگاه قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان، سجاد عرفان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۲۲/۳/۱۳۹۳.
 • – بررسی شیوه­های تاثیرگذاری قرآن کریم بر مخاطب، اسماعیل صابر کیوج، دانشکده صدا و سیمای قم، ۱۳۸۹.
 • – بررسی کارکردهای اجتماعی انتظار مهدی(عج) در ایران، محمد صادق ربانی ربانی خوراسگانی، موسسه آموزشی امام خمینی، پائیز ۱۳۸۶.
 • – بررسی نقش تواضع در شکل­گیری و تقویت ارتباطات میان­فردی از منظر آیات و روایات، معصومه سلیمانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر، سیدعلی هاشمی، دانشگاه قم، ۱۳۸۸.
 • – بررسی و نقد فلسفه تاریخ در اندیشه دکتر شریعتی، محمد جواد حیدری، جامعه المصطفی،  بهمن۱۳۸۶
 • ـ بررسی نهاد خانواده در اصفهان عصر صفوی، ایوب نورالهی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۹۳.
 • – پایگاه اجتماعی زنان در قرن نخست هجری، علی حسن­خانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۹۱.
 • – تحلیل ارتباطی مناظرات امام رضا(ع) با تکیه بر اعتبار منبع پیام، حسن عباسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۸.
 • ـ روش­شناسی تطبیقی اندیشه آرمان­شهری در آرای تامس مور، توماسو کامپانلا و فارابی، محمد صیدالی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 • – زمینه­ها و عوامل فرهنگی گسترش تشیع از سقوط عباسیان تا ظهور صفویه با تاکید بر نظام تبلیغی شیعیان، طاهره مشعل پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 •  ـ سیره ازدواج ائمه معصومین (ع)، سیداحمد جلالی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • – سیره اهل­بیت (ع) در زمینه ماندگاری و انتقال پیام عاشورا، محمدعلی رحیمی­ثابت، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۸.
 • – شاخص­های فرهنگی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن، سید علی هاشمی مزرعه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۹.
 • – عقلانیت در اندیشه ابونصر فارابی و یورگن هابرماس، مهدی جعفری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۹.
 • – عوامل موثر بر انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)، احمد سالمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۹۰.
 • – قشربندی اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)، مجتبی روحانی­زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۷.
 • – کارکردهای اجتماعی مسجد در عهد رسول­الله و دوران معاصر، حسین­علی عربی، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۶
 • – گونه شناسی رویکردهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران، مریم استیری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۷.
 • – مسئولیت اجتماعی انسان از دیدگاه قرآن، سید محمد ضیاء حسنی، جامعه المصطفی، ۱۳۸۹
 • – معناکاوی انتقادی نمادهای انحرافی موجود در کشور ایران، علی عاشوری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • – نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی، مهدی آقابابایی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،۱۳۹۰.
 • ـ نقش هیآت مذهبی در راهبری دینی جوانان، سیدمحمد آقامیری، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سطح سه، ۲۹/۳/۱۳۹۳.
 •  و موارد دیگر …

 

­ پایان نامه‌های مشاوره شده در مقطع دکتری

 • ـ الگوی ارتباطات میان فرهنگی در اسلام، حسن یوسف­زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ۱۳۹۳
 • ـ الگوی زیست ارتباطی در جامعه اسلامی بر پایه مفهوم ولایت، عیسی جهانگیر، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • ـ تحلیل انتقادی مبانی معرفتی تفسیرگرایان در ارتباطات بین فرهنگی از منظر حکمت اسلامی، داود رحیمی سجاسی، دانشگاه باقر العلوم(ع)
 • ظرفیت­های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی در ایران معاصر، راضیه زارعی شرف، علوم سیاسی، دانشگاه باقر العلوم(ع)
 • ـ مبانی اسلامی اخلاق رسانه، آفرین قائمی، مدرسی معارف، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ۳/۷/۱۳۹۳.

منبع: وب‌سایت دانشگاه باقرالعلوم (ع) http://l1l.ir/4zl-

Comments are closed.