شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسینعلی رمضانی

معرفی اجمالی

 • فوق لیسانس رشته مطالعات استراتژیک
 • دکترای رشته مهندسی سیستم‎های فرهنگی
 • مدیر رسانه معاونت فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع)
 • پژوهشگر نمونه سال 1395 در دانشگاه امام حسین (ع)
 • حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی:
  • روش‌شناسی، امنیت، فلسفه، فرهنگ، جریان‌شناسی فرهنگی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: “مقدمه­‌ای بر مطالعات فرهنگی”، انتشارات راه کمال، 1393
  • عنوان رساله دکتری: “هندسه علم از منظر قرآن کریم”
  • کتاب: “امنیت و تهدید”، 1394، انشتارات سخنوران.
  • کتاب: “هندسه علم در سیر تاریخ”، 1395، انتشارات سخنوران

 

رزومه دکتر حسینعلی رمضانی

Comments are closed.