شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر اکبر رهنما

معرفی اجمالی

  • دکتری علوم تربیتی (تاریخ و فلسفه‌ی آموزش و پرورش) از دانشگاه تربیت مدرس
  •  عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد
  • عضو کمیته علمی کمیسیون علوم تربیتی پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
  • علائق مطالعاتی و تخصصی: تربیت اخلاقی، روش‌های تحقیق کیفی، علم دینی، تعلیم و تربیت اسلامی و …
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: درآمدی بر تربیت اخلاقی
    • مقاله: بررسی راهبردها و راه‌کارهای تعمیم‌پذیری امرتربیت در آموزش عمومی، دو ماهنامه‌ی علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، ش 6، سال 11، شهریور 1383

 

رزومه دکتر رهنما

Comments are closed.