شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

معرفی اجمالی

  • دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران
  • عضو هیئت علمی و معاون فرهنگی دانشگاه شاهد
  • رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت چهارمین و پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: تربیت در نهج‌البلاغه، نشر: آییژ، 1391.
    • کتاب: فرهنگ توصیفی فلسفه تعلیم و تربیت، نشر: آییژ، 1393.

 

رزومه دکتر فراهانی

Comments are closed.