شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر زهرا ابوالحسنی

معرفی اجمالی

  • دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو هیئت علمی و مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری
  • برگزاری جلسات نقد و ارزیابی لایحه پیشنهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائه نتایج به دبیرخانه تدوین الگو
  • برخی از آثار ایشان:
    • کارشناس پروژه «تبیین جایگاه نظام فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت اسلامی»
    • کارشناس پروژه «اقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسلامی»

 

معرفی تفصیلی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری

اطلاعات فردی

نام: زهرا                                 نام خانوادگی: ابوالحسنی

سال تولد: 1361                       محل تولد: تهران

  پست الکترونیکzh.abolhasani@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

– دکتری: سیاست گذاری علم و فناوری- دانشگاه تربیت مدرس (ورودی 1388)

– کارشناسی ارشد: مهندسی مخابرات – گرایش میدان – دانشگاه علم و صنعت ایران (سال 1387)

– کارشناسی: مهندسی برق – گرایش مخابرات – دانشگاه علم و صنعت ایران (سال 1385)

 

سوابق علمی

1)       مقالات منتشر شده

–             مقاله ” A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach” در مجله Social Justice research (2014)

–             مقاله « بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکت های نانوفناوری ایرانی»، مجله علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری (نمایه شده در پایگاه ISC) (90)

–             مقاله « ارزیابی برخی از مدل‌های رایج نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی» ، مجله علمی پزوهشی سیاست علم و فناوری  (نمایه شده در پایگاه ISC) (90)

–             مقاله «تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی  و عدالت اجتماعی»، مجله علمی- ترویجی رهیافت (91)

–             مقاله «نابرابری اجتماعی: چالش سیاست علم و فناوری»،  چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران (89)

–             مقاله « ارائه چارچوب جهت استخراج مدل نوآوری سازگار با عدالت»، دومین همایش عدالت و پیشرفت، 1388

–             تدوین درگاه نوآوری، دایره المعارف مفاهیم اقتصادی

–             مقاله «طراحی آرایه مایکرواستریپ با پلاریزاسیون دایروی» در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران (85)

–              پذیرش مقاله «spurious response suppression in waveguide filter using E- shaped chiral resonators» (علمی پژوهشی) در مجله بین المللی برق و الکترونیک IJEEE (87)

 

2)      فعالیت های پژوهشی

o        همکاری پژوهشی با پژوهشکده مطالعات فناوری، از مهر ماه 92

o       کارشناس و همکاری تحقیق در پروژه « تدوین یک گفتمان پیشنهادی برای «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» به همراه «چارچوب طراحی و چگونگی اجرای سیستم­های اسلامی-ایرانی رو به­ رشد در جامعه»

o       کارشناس پروژه « تبیین جایگاه نظام فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت اسلامی»

o       کارشناس پروژه «اقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسلامی»

o       کارشناس پروژه «رصد نظام نظری عملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

o       برگزاری هشت نشست تخصصی با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

o       برگزاری جلسات نقد و ارزیابی لایحه پیشنهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائه نتایج به دبیرخانه تدوین الگو

o       اجرای پروژه «تحقیقاتی بررسی جداسازی استعدادهای برتر از سایر دانش آموزان در آراء صاحبنظران کشور»، بنیاد ملی نخبگان، 1390

o           اجرای پروژه تحقیقاتی «وضع شناسی تاریخی نظام تعلیم و تربیت»، تابستان 93

o            مسئول روابط علمی و دبیر هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی «بهبود مدیریت»، 1390-91

o          داوری مقالات در مجله علمی- پژوهشی «سیاست علم و فناوری» و «بهبود مدیریت» و Journal of Business Ethics (BUSI)

o           اجرای طرح تحقیقاتی«تدوین نظام اولویت مسائل آموزش و پرورش» از نگاه رهبری و مسئولان آموزش و پرورش (به صورت دو طرح مجزا)

o         برگزاری مجموعه نشست هایی با موضوع مطالعات فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

o         نقد سند و ارائه بسته پیشنهادی به شورای عالی آموزش و پرورش جهت اصلاح رهنامه آموزش و پرورش

o          نقد سند تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی

منبع: وب سایت پژوهشکده مطالعات فناوری http://l1l.ir/5ikg

 

 

Comments are closed.