شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر ابراهیم خانی

معرفی اجمالی

 • دکتری فلسفه اسلامی گرایش حکمت متعالیه از دانشگاه اصفهان، 1397
 • عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادق (ع)
 • عضو هسته علامه طباطبایی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: جامعه شناسی متعالیه، هستی‌شناسی حیات‌های اجتماعی بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی، 1395، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
  • مقاله: تبیین ساختار وجودی تمدن مهدوی بر اساس الگوی رابطه نفس و بدن از منظر فلسفه و عرفان اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره 34، 1394.

 

معرفی تفصیلی

مشخصات فردی

 1. نام و نام خانوداگی: ابراهیم خانی
 2. محل تولد: اصفهان
 3. تاریخ تولد: 1367
 4. محل سکونت: تهران

سوابق تحصیلی

 1. دکتری فلسفه اسلامی گرایش حکمت متعالیه – دانشگاه اصفهان – اردیبهشت 1397
 2. کارشناسی ارشد پیوسته فلسفه و کلام اسلامی – دانشگاه امام صادق ع – شهریور 1393

پایان‌نامه‌ها

 1. دوره کارشناسی ارشد: ظرفیت تمدن سازی ولایت بر اساس نظریه انسان کامل طبق خوانش سید حیدر آملی / استاد راهنما: آیة الله رحیقی، استاد مشاور: دکتر محمد هادی همایون، درجه عالی 19.75
 2. دوره دکتری: بازخوانی مبانی و ساختار مسئله وجود شناسی در حکمت متعالیه بر اساس منطق اسفار اربعه عرفانی طبق خوانش قیصری/ استادان راهنما: دکتر مجید صادقی و دکتر مهدی امامی جمعه، درجه عالی 19.50

مقالات علمی

 1. تبیینی نوین از حقیقت تمدن بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، دانشگاه امام صادق ع، شماره44، 1392
 2. بررسی منطق اسفار اربعه ملاصدرا و استفاده از آن به عنوان الگویی فراگیر و نوین در تبیین مراحل اندیشه عقلانی، فصلنامه علمی پژوهشی خرد نامه صدرا، در نوبت چاپ
 3. تبیین ساختار وجودی تمدن مهدوی بر اساس الگوی رابطه نفس و بدن از منظر فلسفه و عرفان اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره 34، 1394
 4. ارزشیابی وجودی علم حصولی در پرتو نظریه ادراک از دور ملاصدرا، فصلنامه علمی پژوهشی حکمت صدرایی، دانشگاه پیام نور، شماره 2، 1392
 5. تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره 34، 1394
 6. تبیین نوین از حرکت جوهری بر اساس علم ذاتی در طبایع مادی، فصلنامه علمی پژوهشی حکمت معاصر، شماره 1، 1392
 7. وحدت مقسمی ماهیت سِعی بر اساس نظریه اصالت وجود فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های هستی شناختی، شماره 6، 1393
 8. تبیینی نوین از رابطه عالم ماده و عالم دهر و حل معضل ربط ثابت و سیال بر اساس آن، فصلنامه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه، دانشگاه تهران، شماره 1، 1393
 9. نقش محوری کلیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی-اجتماعی روایات، فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست، شماره 4، 1394
 10. نسبت عدالت و ربوبیت حق تعالی از منظر قرآن کریم، فصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین، شماره 38، 1393
 11. بررسی دوگانه عرفانی جهت حقی و خلقی و مقایسه آن با وجود شناسی صدرایی، در حال داوری در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان
 12. تجلی فنای عرفانی در سطح حیات اجتماعی: جوهره اصلی پدیده اربعین، در حال داوری در فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات

ارائه و چاپ مقالات در کنگره‌های داخلی و خارجی

 1. ارائه مقاله برتر در همایش ملی دین و نظریه فرهنگی، قم، 1393 با عنوان: نقش محوری کلیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی-اجتماعی روایات
 2. ارائه و چاپ مقاله در همایش بین المللی دکترین مهدویت، 1394، با عنوان تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی
 3. ارائه و چاپ مقاله در همایش بین المللی دکترین مهدویت، 1394، با عنوان: تبیین ساختار وجودی تمدن مهدوی بر اساس الگوی رابطه نفس و بدن از منظر فلسفه و عرفان اسلامی
 4. ارائه مقاله در همایش بین المللی دکترین مهدویت، 1396 با عنوان: هستی شناسی حقیقت ابوت و اخوت اسلامی در تمدن مهدی
 5. ارائه مقاله در پیش همایش اربعین، 1396 با عنوان: تجلی فنای عرفانی در سطح حیات اجتماعی: جوهره اصلی پدیده اربعین

کتاب

تالیف و چاپ کتاب: جامعه شناسی متعالیه، هستی شناسی حیات های اجتماعی بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی، 1395، انتشارات دانشگاه امام صادق ع (کتاب برتر سایت طلیعه سایت مرجع در علوم انسانی)

سخنرانی‌های علمی

 1. ارائه کرسی علمی-ترویجی با موضوع هستی شناسی اجتماعی بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی در دانشگاه امام صادق ع، سال 1396
 2. ارائه علمی با موضوع هستی شناسی تمدن ایده آل اسلامی در دانشگاه دفاع ملی، سال 1396

افتخارات علمی و فرهنگی

دانشجوی نمونه دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع در سال تحصیلی91-92

سوابق عضویت در مجامع علمی و اجرائی

 1. هیئت علمی گروه فرهنگ و تمدن دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع از تاریخ 1/7/97
 2. بورسیه هیئت علمی گروه فرهنگ و تمدن دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع به مدت سه سال
 3. پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع در حوزه مبادی علوم انسانی اسلامی به مدت چهار سال
 4. دبیر علمی گروه فرهنگ و تمدن دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
 5. عضو هسته علامه طباطبایی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
 6. عضو موقت میز آینده پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی

سوابق تدریس و کار آموزشی

 1. تدریس رسمی درس تخصصی: اندیشه اجتماعی متفکرین مسلمان در دانشگاه امام صادق ع، 2 ترم تحصیلی 95 و 96 و 97
 2. تدریس رسمی درس: کلیات تمدن در دانشگاه امام صادق ع، 2 ترم تحصیلی 95 و 96
 3. تدریس رسمی درس: اندیشه اسلامی 3 و 4 در دانشگاه امام صادق ع، 4 ترم تحصیلی
 4. تدریس رسمی درس: تدبر و تفسیر المیزان 2، 4 و 5 در دانشگاه امام صادق ع، 4 ترم تحصیلی
 5. تدریس رسمی کتب شهید مطهری در سطح یک طرح بینش مطهر استان اصفهان از تاریخ 6/93 تا 11/93، 36 جلسه
 6. تدریس رسمی مباحث اجتماعی کتب شهید مطهری در نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه اصفهان (از جمله مبحث اسلام و مقتضیات زمان) از تاریخ 11/93 تا 2/94، 14 جلسه
 7. تدریس آزاد با موضوع: ظرفیت تمدن سازی ولایت بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی در دانشگاه امام صادق ع، تاریخ11/93 تا 3/94، 8 جلسه
 8. تدریس آزاد با موضوع: دلالت های سازمانی و مدیریتی جامعه شناسی متعالیه، 8 جلسه
 9. تدریس آزاد با موضوع: آموزش فلسفه و عرفان اسلامی طبق منطق اسفار اربعه، 12 جلسه
 10. سرگروهی مباحثات تفسیر المیزان در دانشگاه امام صادق علیه السلام

حوزه های پژوهشی فعال (در هر حوزه حداقل چندین ایده آماده انتشار وجود دارد)

 1. هستی شناسی غیر تطبیقی جامعه و فرهنگ (جلد دوم کتاب جامعه شناسی متعالیه)
 2. هستی شناسی تطبیقی جامعه و فرهنگ (شامل استفاده از ظرفیت های روشی و محتوایی فلسفه و عرفان اسلامی در حوزه نقد فلسفه علوم اجتماعی و بازسازی بومی آنها و همچنین بررسی انتقادی نظریه های جامعه شناسی مبتنی بر مبانی فلسفه و عرفان اسلامی)
 3. بازخوانی اندیشه های اجتماعی متفکرین مسلمان بر اساس رویکرد هستی شناسانه
 4. تحلیل هستی شناسانه تمدن ها و ارائه الگوی هستی شناسانه تمدن ایده آل اسلامی
 5. ارائه الگوهای نوین در آموزش و پژوهش های فلسفی و عرفانی با رویکرد اجتماعی
 6. بررسی قرائات مختلف از نظریه اعتباریات و ثمرات آن در علوم انسانی
 7. تلاش برای تولید ادبیات داستانی با محوریت فلسفه و عرفان اجتماعی

فعالیت‌های مطالعاتی

 1. مطالعه و مباحثه کتب زیر در رابطه با فلسفه اسلامی علاوه بر کتب رسمی دانشگاه امام صادق ع در رشته فلسفه و کلام اسلامی

الهیات شفاء ابن سینا با شرح آیة الله مصباح یزدی، بخش های عمده بدایة و نهایة الحکمة علامه طباطبایی، تقریرات عربی شرح منظومه شهید مطهری، شرح جلد اول مبسوط منظومه شهید مطهری، سه جلد درآمدی بر نظام حکمت صدرایی استاد عبودیت و …

 1. مطالعه و مباحثه روشمند کتب اصیل عرفان اسلامی زیر نظر اساتید مسلم این رشته

کتاب مبانی عرفان نظری استاد یزدان پناه، درس تمهید القواعد آیة الله جوادی آملی، درس مقدمه قیصری استاد یزدان پناه، درس فصوص الحکم استاد یزدان پناه تا فص نوحی و …

 1. مطالعه کتب فلسفه علوم اجتماعی و نظریات علوم اجتماعی :

کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعی اثر برایان فی، کتاب کشاکش آراء در جامعه شناسی اثر سیدمن، کتاب نظریه جامعه شناسی اثر ریتزر، کتاب فلسفه علوم اجتماعی اثر یان کرایب، کتاب نظریه های کلان جامعه شناختی اثر مورگان و …

 1. مطالعه و مباحثه بیش از 70% کتب شهید مطهری
 2. مطالعه و مباحثه حدود ده جز از تفسیر شریف المیزان
 3. مطالعه تفصیلی و مبنایی پیرامون موضوعات مختلف کلامی نظیر: خاتمیت، نسبت علم و دین، فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی، امام شناسی، ولایت فقیه، مهدویت، تمدن اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روش تفسیر علامه طباطبایی، تفاوت تفسیر و تاویل، نزاهت قرآن از تاویل و ده ها مسئله کلامی، فلسفی، عرفانی و اجتماعی دیگر
 4. شرکت در طرح مطالعاتی تدبر در قرآن زیر نظر استاد الهی زاده شاگرد آیة الله جوادی آملی جهت فهم منسجم سوره های قرآن کریم و غرض واحد آن به مدت دو سال
 5. مطالعه کتب مختلف از بزرگانی چون: امام خمینی ره، آیة الله جوادی آملی، آیة الله حسن زاده آملی، استاد طاهر زاده، استاد علی صفائی حائری، علامه طباطبایی، آیة الله مصباح یزدی و …
 6. مباحثات موضوعی و دامنه دار پیرامون مسائل تربیتی، سلوکی

Comments are closed.