شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسین اصلی‌پور

معرفی اجمالی

  • دکتری مدیریت دولتی, از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

  • عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: تأملاتی در باب استاندارد از منظر اسلام، 1392
    • مقاله: ابعاد مدیریتی نظام دانشگاهی مبتنی بر علوم انسانی قرآن‌بنیان با رویکرد سیستمی، 1395

 

 

معرفی تفصیلی

 

مشخصات

نام و نام خانوادگی  :           حسین اصلی پور

تاریخ تولد            :           31/ 6/ 1363

پست الکترونیک    :          aslipour@gmail.com

آدرس محل کار     :           تهران- انتهای بزرگراه شهید همّت غرب- دهکده المپیک- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی           :           استادیار

دانشکده  :           مدیریت دولتی

تلفن محل کار       :           021-48392832

نمابر       :           021-48392962

ادرس وب سایت      :               —

 

سوابق تحصیلی

دکتری, —, مدیریت دولتی, علامه طباطبائی

 

كتاب‌های تالیفی

اصلی پور حسین، تأملاتی در باب استاندارد از منظر اسلام، تالیف، انتشارات دانشگاهی، 1392/08/01

اصلی پور حسین، مدیریت جهادی، تالیف، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1395/01/28

اصلی پور حسین، درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی، تالیف، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1395/02/01

 

كتاب‌های ترجمه شده

اصلی پور حسین، مفاهیم کلیدی کسب و کار، ترجمه، انتشارات دانشگاهی، 1388/05/13

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

اصلی پور حسین، طراحی مدل مفهومی ارزیابی مطبوعات کشور، رسانه، 23، 86، 1391/02/30

اصلی پور حسین، اهمیت و جایگاه گسترش همکاری‏های بازرگانی در سیاست‏های اجرایی برنامه‌ی پنجم توسعه، فرایند مدیریت و توسعه، 25، 82، 1391/10/02

اصلی پور حسین، شریف زاده فتاح، قربانی زاده وجه الله، تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، 8، 15، 1393/10/15

اصلی پور حسین، شریف زاده فتاح، راهبرد سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم‌گیری عمومی، مجلس و راهبرد، 22، 83، 1394/09/30

خان محمدی هادی، اصلی پور حسین، الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران، مطالعات راهبردی بسیج، 19، 72، 1395/09/30

طهماسبی سیامک، اصلی پور حسین، فرتوک زاده حمیدرضا، بوشهری علیرضا، سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقاء قابلیت‌های صنایع دولتیِ راهبردی: پیشنهادی برای سازمانهای صنایع دفاعی، راهبرد دفاعی، 15، 58، 1396/06/30

خان محمدی هادی، اصلی پور حسین، طراحی شبکه مضمونهای سیاستهای کلّی نظام خانواده مبتنی بر شیوه الگوسازی ساختاری تفسیری، فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده، 12، 39، 1396/06/30

اصلی پور حسین، رودساز حبیب، طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران، فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، 3، 3، 1396/09/30

واعظی رضا، چگین میثم، اصلی پور حسین، جایگاه خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی، مدیریت دولتی، 9، 4، 1396/11/20

رودساز حبیب، قربانی زاده وجه الله، اصلی پور حسین، زرگر محمدرضا، نظریه داده بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، 7، 26، 1397/03/03

 

همایش‌های داخلی

اصلی پور حسین، اولین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی، ارائه پوستر، Identifying Factors Affecting the Realization of the Mission Statement of the Organization; The Case Study of three main Universities of Iran، 1393/02/17، 1393/02/18

اصلی پور حسین، همایش بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملّت در ایران، 1395/01/31، 1395/02/01

اصلی پور حسین، اولین همایش علوم انسانی قرآن بنیان: چیستی، چرایی و چگونگی، مقاله کامل چاپ شده، ابعاد مدیریتی نظام دانشگاهی مبتنی بر علوم انسانی قرآن‌بنیان با رویکرد سیستمی، 1395/02/27، 1395/02/28

اصلی پور حسین، اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی، سخنران، 1395/07/08، 1395/07/08

اصلی پور حسین، گرامیداشت هفته پژوهش 95، سخنران، 1395/09/07، 1395/09/07

میرواحدی سیدسعید، اصلی پور حسین، اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، تجربه خدمات عمومی نوآورانه و الکترونیک در نیوزیلند، 1396/04/12، 1396/04/12

 

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله و …)

درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی، بین المللی، بین المللی، 1395/09/22

 

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

نقش رهبری استراتزیک سیستم اطلاعات و تکنولوژی بر مزایای سازمانی، شادی کولیوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/21

پیامدهای ادغام در سازمان های دولتی (مطالعه موردی :وزارت راه و شهرسازی، زهرا رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29

الزامات مدیریتی اقتصاد مدیریتی بر مبنای نظرات رهبر معظم انقلاب، علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29

شناسایی راهکارهای کنترل فناوری هراسی در سازمان های دولتی، رضا عسگری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/19

منبع: http://simap.atu.ac.ir/cv/6225820/

 

Comments are closed.