شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مجید مختاریان‌پور

معرفی اجمالی

  • دکتری مدیریت دولتی- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی, دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص‌گذاری‌ برای پیشرفت.” تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1394.
    • مقاله: مختاریان طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی کشور. راهبرد فرهنگ 10، 40 (1396): 95-128.

 

معرفی تفصیلی

مشخصات

نام و نام خانوادگی  :           مجید مختاریان پور

پست الکترونیک    :          mokhtarianpour@ut.ac.ir

مرتبه علمی           :           استادیار

آدرس محل کار     :           —

دانشکده/گروه       :           گروه مدیریت دولتی

تلفن محل کار       :           02161117796

نمابر       :           021-88006477

ادرس وب سایت      :               —

 

تحصیلات

دکتری تخصصی, —, مدیریت دولتی- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی, دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 

راهنمایی پایان نامه

بررسی خط مشی گذاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه برنامه سازی برای کودکان و نوجوانان، فهیمه صمدی، دانشگاه تهران، 1394/06/31

شناسایی وظایف مدیر اسلامی بر اساس فراتحلیل آثار موجود، ایران ابراهیم نیانجف ابادی، دانشگاه تهران، 1394/11/25

طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان بر مبنای نظریه رشد، وحید احمدی دستجردی، دانشگاه تهران، 1395/06/20

مستندسازی تجربیات مدیران اسلامی در پرورش و تربیت نیروی انسانی، فرزان اکبری خرم، دانشگاه تهران، 1395/06/31

بررسی رهبری استراتژیک در قرآن کریم، محمدرضا محمدزاده، دانشگاه تهران، 1395/07/03

شناسایی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده ارزیابی موفق خط مشی های فرهنگی برنامه های توسعه کشور، فاطمه نظری، دانشگاه تهران، 1395/07/10

شناسایی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده تدوین موفق خط مشی های فرهنگی دربرنامه های توسعه کشور، فرزانه رقابی، دانشگاه تهران، 1395/07/10

مطالعه عوامل بازدارنده ی استمرارروحیه مدیریت جهادی پس ازجنگ تحمیلی، روح اله کوثری، دانشگاه تهران، 1395/07/13

شناسایی آسیب های نظام ارزیابی خط مشی های خصوصی سازی ازمنظرسیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی، معین پوراحمدی، دانشگاه تهران، 1395/11/26

آسیب شناسی فرهنگی –تربیتی قانون گریزی درنظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران، محمدرسول حاتمی، دانشگاه تهران، 1396/06/29

بررسی راهکارهای ارتقای سرمایه اجتاعی در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی در کلان شهر تهران، شهروز فرجی پری، دانشگاه تهران، 1396/06/29

عقلانیت مدیریت جهادی، محمّدعلی حسنی نیک، دانشگاه تهران، 1396/07/12

 

مشاوره پایان نامه

رابطه راهبری شرکتی با عملکرد مالی بانکداری بدون ربا و اسلامی ( ایران و مالزی)، طاهره کریمیان کاکلکی، دانشگاه تهران، 1394/06/24

مطالعه پدیدارشناختی تجارب زیسته بوروکرات های سطح خیابان ازپدیده فساداداری(موردمطالعه :شهرداری تهران)، بهناز مرادی مهر، دانشگاه تهران، 1395/06/24

شناسایی مولفه های انگیزه خدمت عمومی درسازمانهای عمومی، حسین آذری، دانشگاه تهران، 1395/06/27

شناسایی واولویت بندی ابعادوشاخصه های تشکیل دهنده عقلانیت کنش درمرحله اجرای خط مشی، سمیه سلطانی احمدآباد، دانشگاه تهران، 1395/06/27

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی کلان شهر تهران (مورد مطالعه: نواحی منطقه 12 تهران)، اعظم تراب پرهنرجورشری، دانشگاه تهران، 1395/11/19

مطالعه عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایشگاه نفت تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن، فایزه تعیش، دانشگاه تهران، 1395/11/25

بررسی مدیریت جانشین پروری ورابطه آن بافرهنگ سازمانی(مپنا)، نگار مهربان، دانشگاه تهران، 1395/11/26

 

کتاب‌های تالیفی

مختاریان پور، مجید . “پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص‌گذاری‌ برای پیشرفت.” تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1394.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

mokhtarianpour, Majid, and hamidreza fartoukzade. “VALUE ENGINEERING ENRICHED BY SIX SIGMA CAPABILITIES.” INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4, no. 11 (2014): 9721-9728.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

mokhtarianpour, Majid, Ahad Faramarz Ghramaleki, and shirin rajabi bazl. “Barriers to Effective Formulation of Code of Ethics in a Medical University.” IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 45, no. 1 (2016): 76-85.

مختاریان پور، مجید ، فتاح شریف زاده، سیدمهدی الوانی و بهروز رضایی منش. “موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی.” اندیشه مدیریت راهبردی دوره 7، شماره 1 (1392): 33-77.

مختاریان پور، مجید . “بررسی عوامل تسهیل‌کننده‌ی اجرای موفق سیاست‌های فرهنگی کشور با توجه به تجربیات برنامه‌های توسعه اول تا چهارم.” راهبرد فرهنگ 7، 27 (1393): 33-62.

مختاریان پور، مجید . “الگوی مهندسی فرهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.” بصیرت و تربیت اسلامی 13، 39 (1395): 109-132.

مختاریان پور، مجید . “مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.” فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 4، 8 (1396): 9-30.

مختاریان پور، مجید و فهیمه صمدی. “خط‌مشی‌گذاری سازمان صداوسیما در حوزه برنامه‌سازی کودک و نوجوان.” پژوهشهای ارتباطی 24، 2 (پیاپی 90) (1396): 63-91.

مختاریان پور، مجید . “طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی کشور.” راهبرد فرهنگ 10، 40 (1396): 95-128.

 

همایش‌های داخلی

مختاریان پور، مجید . “سخنرانی در میزگرد حوزه علوم انسانی.” هفتمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران، تهران.

مختاریان پور، مجید ، فردین حسینی و علی رزمی. “شبکه‌های اجرای خط‌مشی (رویکرد شبکه‌ای به اجرای خط‌مشی‌های عمومی).” نخستین کنفرانس ملّی مدیریت دولتی ایران، تهران.

مختاریان پور، مجید و علی غفاری. “بازنمایی جهاد فرهنگی در بیان مقام معظم رهبری.” دومین گردهمایی مدیریت جهادی، تهران.

 

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامه های توسعه کشور، بین المللی، فارابی، 1393/11/11

منبع: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mokhtarianpour

 

Comments are closed.