شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر روح الله ایزدخواه

معرفی اجمالی

 • دکترای سیاستگذاری از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393
 • رئیس انديشگاه توسعه منطقه‌ای فناوران
 • نماینده مَنا در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
 • زمینه‌های تخصصی و مورد علاقه:
  • اقتصاد و توسعه (سياستگذاری صنعتي، سياستگذاری و مديريت فناوری، توسعه منطقه ای و…)
  • علوم راهبردی و سياستگذاری (نهادگرايی، سياست پژوهی، حكمرانی خوب، اقدام پژوهی و كانون هاي تفكر)
  • گفتمان انقلاب اسلامي (اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و مديريت جهادی، الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت و …)
 • برخی از آثار ایشان:
  • مقاله: «ارائه مبنا و چارچوبي براي تدوين نظام كنترل راهبردي نقشه جامع علمي كشور»، ایزدخواه و دیگران، مجله راهبرد فرهنگ، دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي، تابستان ١٣٩١
  • مجری طرح: «طراحی اقدامات راهبردی، نظام كنترل راهبردی و راهبردهای دوره گذار در نقشه جامع علمي كشور»
  • کتاب: «از سياست اقتصادی تا سياست صنعتی: نقد طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور » تهيه شده در دفتر سياست صنعتی مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شريف، ناشر: استيری،١٣٨٣.

رزومه دکتر ایزدخواه

Comments are closed.