شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر محمداسماعیل توسلی

معرفی اجمالی

 • دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی, پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392

 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 • برخی از آثار ایشان:

  • کتاب: تحلیل ماهیت پول و بنیان‌های اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394
  • مقاله: «امکان سنجی فقهی احیای زکات پول‌های نقد رایج کنونی»، مجله پژوهشنامه مالیات، 1394/06/16
  • مقاله: «بررسی و نقد نظریه‌های اندیشه وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول»، مجله پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، 51، 1391/08/08

   

  معرفی تفصیلی

  مشخصات

  نام و نام خانوادگی : محمد اسماعیل توسلی

  تاریخ تولد         :        1346

  پست الکترونیک : metavassoli@atu.ac.ir

  آدرس محل کار:  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

  مرتبه علمی :  استادیار

   گروه         : اقتصاد اسلامی

  سوابق تحصیلی

  دکتری, 1392, علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی, پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  عناوین دروس

  اقتصاد‌بخش‌عمومی‌1، کارشناسی

  پول‌و‌بانکداری، کارشناسی

  مبانی‌فقهی‌اقتصاد‌اسلام، کارشناسی

  نظامهای‌اقتصادی‌صدر‌اسلام، کارشناسی

  سازمانهای پولی ومالی بین الملل، کارشناسی ارشد

  موضوعات‌ انتخابی‌ در‌ اقتصاد‌ اسلامی، کارشناسی ارشد

  اقتصادواخلاق‌اسلامی، دکتری

  كتاب‌های تالیفی

  توسلی محمد اسماعیل، امکان سنجی اجرای زکات در ایران، تالیف، ستاداقامه نماز، 1384/02/05

  توسلی محمد اسماعیل، تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، تالیف، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394/12/10

  كتاب‌های ترجمه شده

  توسلی محمد اسماعیل، درسهایی در اقتصاد اسلامی، ترجمه، 1384/05/01

  مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

  توسلی محمد اسماعیل، محدودیت¬ها و مسئولیت¬هایی دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه، اقتصاد اسلامی، 14، 1383/04/01

  توسلی محمد اسماعیل، بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشمندان اسلامی درباره ماهیت پول، اقتصاد اسلامی، 19، 1384/07/02

  توسلی محمد اسماعیل، بررسی و نقد نظریه های اند یشه وران اقتصادی غرب در باره ماهیت پول، پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، 51، 1391/08/08

  توسلی محمد اسماعیل، هدف اصلی سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام، معرفت اقتصاد اسلامی، سال سوم، 6، 1391/10/02

  توسلی محمد اسماعیل، تحلیل ماهیت پول، اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، 48، 1391/11/02

  توسلی محمد اسماعیل، ارائه روشی برای برآورد زکات (مطالعه موردی استان قم)، پژوهشنامه مالیات، 22، 70، 1393/06/02

  توسلی محمد اسماعیل، امکان سنجی فقهی احیای زکات پول های نقد رایج کنونی، پژوهشنامه مالیات، 23، 74، 1394/06/16

  مجاهدی موخر محمد مهدی، خورسندی مرتضی، توسلی محمد اسماعیل، تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 3، 86، 1397/05/01

  همایش‌های بین المللی

  توسلی محمد اسماعیل، هفدهمین کنفرانس تقریب بین مذاهب اسلامی، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر، 1383/11/03، 1383/11/04

  توسلی محمد اسماعیل، همایش بین¬المللی بررسی اندیشه¬های اقتصادی شهید صدر، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، بررسی و نقد اندیشه¬های شهید صدر (ره) درباره پول و ماهیت آن، 1385/08/02، 1385/08/02

  همایش‌های داخلی

  توسلی محمد اسماعیل، سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، سخنران، مقاله کامل، امکان سنجی اجرای زکات درایران، 1383/08/12، 1383/08/13

  توسلی محمد اسماعیل، دومین همایش مالیات های اسلامی، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، زکات و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی، 1388/08/12، 1388/08/12

  توسلی محمد اسماعیل، دوّمین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، رابطه آموزش، افزایش سرمایه انسانی و رشد و توسعه، 1389/02/04، 1389/02/05

  توسلی محمد اسماعیل، پنجمین همایش مالیات های اسلامی، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، تحلیل اقتصادی اثر مالیات های اسلامی بر افزایش عرضه کل، 1391/11/25، 1391/11/25

  توسلی محمد اسماعیل، بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، مقاله کامل چاپ شده، مقاله کامل، بررسی و نقد قوانین پولی و بانکی کشور و ارا ئه پیشنهاداتی اصلاحی، 1393/06/11، 1393/06/12

  توسلی محمد اسماعیل، دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی “اقتصاد اسلامی و تحولات معاصر”، مقاله کامل چاپ شده، درآمدی بر: محدودیت ها و مسئولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه، 1380/08/01

  جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

  امکان سنجی اجرای زکات در ایران، ملی، سایر، 1385/02/05

  پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

  بررسی گستره زکات در قرآن ، سنت و فقه (یک مطالعه تطبیقی)، ام کلثوم فیاضی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/10

  تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی و، رحمن بایزیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/23

  پایان نامه/رساله (PhD)

  بررسی پدیده خلق پول از منظر فقه امامیه، علی نعمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

  منبع: سایت دانشگاه علامه طباطبایی (ره) http://simap.atu.ac.ir/cv/6166462/

   

Comments are closed.