شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مصطفی سمیعی‌نسب

معرفی اجمالی

  • دکترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، 1393
  • عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) از سال 1387
  • مدير گروه مطالعات اقتصادی مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)
  • برخی از آثار ایشان:
    • رساله دکتری: ارزيابي آثار اقتصادی حقوق مالكيت معادن نفت و گاز مبتني بر نظام‌های حقوقي متعارف و فقه شيعه، 1393
    • مدیر طرح پژوهشی: بررسي اقتصاد مقاومتی با استناد به منابع اسلامی (اصول، اهداف، خطوط قرمز، راهبردها و سیاست‌ها)، 1390ـ1391
    • همكار اصلی در تأليف و ترجمه كتاب تجديد حيات اقتصاد نهادی؛ نگاهی به انديشه‌های اقتصاددانان نهادی جديد، انتشارات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1390.

رزومه دکتر مصطفی سمیعی‌نسب

Comments are closed.