شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان

معرفی اجمالی

 • سطح چهار تفسير و علوم قرآن، مركز تخصصی تفسير و علوم قرآنی حوزه علميه قم، 1382
 • سطح چهار فقه اقتصادی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1384
 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • عضو شورای فقهی بانک مرکزی
 • محورهای تخصصی: اقتصاد اسلامی، فقه اقتصادی، بانكداری اسلامی، بازارهای مالی اسلامی، تفسير و علوم قرآنی.
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: بانكداری در آيينه شريعت، انتشارات وثوق، 1387
  • کتاب: معاملات بانكی از ديدگاه مراجع تقليد، تدوين پژوهشكده پولی و بانكی، 1387
  • مقاله: بررسی فقهی و حقوقی تعيين سود بانكی، فصلنامه تخصصي فقه و حقوق، 1387 شماره 16
  • مقاله: مهندسی مالی عقود در بانكداری اسلامی، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، 1389 شماره 35 مجله علمی پژوهشی.

رزومه حجت الاسلام سید عباس موسویان

 

Comments are closed.